Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - przysmak

Pages: [1]
1
Pytania / Rzemiosło
« on: August 23, 2010, 03:02:30 PM »
Jestem płatnerzem(Tier1) i garbarzem(Tier2). Od jakiegoś czasu mam 200/200ptk rzemiosła (Płatnerz i robię nowe przedmioty), ale nie otwiera mi się Tier2, dlaczego?  ???

2
Mechanika Gry / Problem z Tier 2
« on: August 23, 2010, 12:09:16 PM »
Jestem płatnerzem(Tier1) i garbarzem(Tier2). Od jakiegoś czasu mam 200ptk rzemiosła (Płatnerz i robię nowe przedmioty), ale nie otwiera mi się Tier2, dlaczego ???

Pages: [1]