Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Tiger

Pages: [1] 2 3
1
Vijesti / Vikend sa duplim iskustvom za izradu predmeta
« on: February 28, 2013, 02:57:21 PM »
Vikend sa duplim iskustvom za izradu predmeta

Dolaze sretna vremena za sve zanatlije u carstvu Ayarra!

Ministarstvo gospodarstva proglašava Vikend sa duplim šansama za izradu predmeta, koji će početi u subotu, 02. ožujka 2013 u 00:00 i završiti u ponedjeljak u 00:00, 04. ožujka 2013 po serveru (GMT +2)!

Sve šanse za izradu predmeta tijekom tog razdoblja će biti udvostručene!

Zanatlije će moći vidjeti da li je vikend počeo po ikoni Nakovnja u izborniku Izrada predmeta.

2
Vijesti / Problem sa kompatibilnošću nove verzije flash playera
« on: August 10, 2011, 03:32:20 PM »
Posljednja verzija Flash playera 10.3.83.5 - Ima određene probleme kompatibilnosti sa Imperial Hero.
Mogu se pojaviti privremeni problemi sa učitavanjem jednog, nekoliko ili svih prozora igre.
Dok ne popravimo problem, nemojte updatati Flash player na tu verziju.

Tim Imperial Hero se nada da će brzo ukloniti problem i ispričavamo se na neugodnostima koje smo izazvali našim igračima.

3
Vijesti / Dobrodošli u eru Krvavog kristala!
« on: December 12, 2010, 12:16:55 PM »
27. prosinca 2010, život u carstvu Ayarra više neće biti isti. Što junaci mogu očekivati?

1. Biti će uveden novi tip predmeta – „Krvavi predmeti“ – crvene boje. Ti predmeti će biti izrađeni uz pomoć Krvavih kristala, koji će se rudariti. Oni će imati 50% bolje karakterisitke u odnosu na ostale predmete(s iznimkom onih na daljinu), ali neće se moći popraviti
2. Zemlja krvi željno očekuje sve željne slave i moći – drevno prokletstvo leži nad mjestom gdje je izgrađen Krvavi dvorac.
- Igrači saveza koji će kontrolirati Krvavi dvorac će moći rudariti Krvave kristale iz Rudnika moći.
- Nakon osvajanja Dvorca krvi, trebati će ga i štititi od napada raznih stvorenja, koji će se dešavati svakih 72 sata, sa sve jačim napadima. Napadi stvorenja neće sprječavati druge saveze da pokušaju zauzeti Krvavi dvorac. Ako protivnički savez zauzme Krvavi dvorac, snaga stvorenja neće biti smanjena. Snaga stvorenja koji napadaju će biti vraćena na početnu samo ako stvorenja zauzmu dvorac.
-Kada stvorenja zauzmu dvorac, sva poboljšanja koja je savez napravio će biti uništena.
- Svi junaci, koji rudare Krvave kristale, će plaćati porez u zlatu vladajućem savezu. Porez će biti obračunat na temelju količine sakupljenih resursa. Porez će biti vraćen junaku ako će biti opljačkan, a Gradski čuvari ga nisu zaštitili.
Trenutno rudarenje u Rudnicima moći neće biti moguće.
Unajmljeni Gradski čuvari će štitit samo junake koji se nalaze u Rudnicima moći.
3. Zanatske vještine će biti promijenjene i proširene:
- Nova zanatska vještina će biti uvedena, nakon dostizanja 100 zanatskih bodova – „Odlični2 predmeti će biti izrađeni. Imena tih predmeta će biti prikazana kao i obični predmeti, ali će imati 1 bonus(kao nekadašnji rijetki predmeti).
- Rijetki predmeti će se otključavati nakon 200 ZB i šanse za izradu će im biti Odlični/3. Imati će 2 bonusa (kao nekadašnji legendarni predmeti).
- Legendarni predmeti će se otključavati nakon 300 ZB i šanse za izradu će im biti Rijetki/2,5. Imati će 3 bonusa (kao nekadašnji epski predmeti).
- Epski predmeti će se otključavati nakon 400 ZB i šanse za izradu će im biti Legendarni/3. Imati će 4 bonusa i ti bonusi će biti povećani u odnosu na nekadašnje epske predmete. Biti će ljubičaste boje.
- Biti će uvedena nova Zanatska vještina – Izrada kompleta. Biti će otključana na 500 ZB. Kompleti će biti zelene boje i šanse će im biti Epski/3.
- Šanse za izradu dijela kompleta će biti određene unaprijed i ovisiti će o tipu predmeta koji radite. Trenutni naučeni recepti junaka će biti korišteni za izradu dijelova kompleta. Kod izrade će prvo biti izračunate šanse za dio kompleta, a tek onda za epske, legendarne, rijetke i odlične predmete. To će omogućiti i izradu da i Globalni epski recept dobiven na mapi bude izrađen kao dio kompleta. Izrađeni dio kompleta će biti onog nivoa kojeg je i recept. Pa će pravilo da niže razine ne mogu koristiti predmete više razine ostati valjano.
4. Atributno drago kamenje i ugljen će biti podijeljeni u podtipove, ovisno o razini, pa će svaka treća razina imati novi podtip. Recepti za drago kamenje će biti promijenjeni na slijedeći način.
To znači:
Razine 1, 2 i 3 će imati:
Grubi opal
Grubi ahat
Grubi topaz
Grubi smaragd
Grubi mjesečev kamen
Ugljen lignit
- Razine 4, 5 i 6 će imati:
Običan opal
Običan ahat
Običan topaz
Običan smaragd
Običan mjesečev kamen
Vatreni ugljen
- Razine 7, 8 i 9 će imati:
Dragocjeni opal
Dragocjeni ahat
Dragocjeni topaz
Dragocjeni smaragd
Dragocjeni mjesečev kamen
Ugljen za kovanje
5.Zadaci glavne priče će biti promijenjeni. Junaci će primati puno bolje nagrade, ako završe sve zadatke prije prelaska na višu razinu.
6. Otvoriti će se dodatne 3 Ničije zemlje, koje će čekati vladara.
7. Nove priče, u kojima će vas očekivati brojni tajanstveni neprijatelji, kao i neki već upoznati.

4
Fallas / Ayuda con la compra de diamantes x sms
« on: September 09, 2010, 08:56:09 AM »
Deleted by accident - post by tinkimarti

"Que tal buenas tengo un inconveniente con el tema de compra diamantes x sms vengo mandando varios mensajes para efectuar la compra de 16 (x movistar) y me responde :q ah ocurrido un problema en la gestion de contenido no cobrado . posible falta de saldo .
Eh verificado y tengo credito suficiete como para comprar su oferta. alguna ayuda?"

5
Vijesti / Popis kompleta i njihovi bonusi
« on: July 13, 2010, 03:29:05 PM »
Ovo je popis svih kompleta i bonusa koji daju.
Kompleti su poredani po razinama.


================================================================
Razina 2
================================================================


Oprema istraživača

3 komada, lagani komplet
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +16% dobivanje zlata, +8% dobivanje predmeta
Opremljen cijeli komplet: +32% dobivanje zlata, +16% dobivanje predmeta, +100 oklop

                     
Čuvar Sonorije

3 komada, srednji komplet
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: 100 Oklop, +100 Zdravlje
Opremljen cijeli komplet: +150 Oklop, +200 Zdravlje
                               

Fanatikov plašt

4 komada, Lagani komplet
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +50 Zdravlje, +4 Okretnost
3 komada opremljena: +75 Zdravlje, + 4 Okretnost, +100 Oklop   
Opremljen cijeli komplet: +100 Zdravlje, +16 Okretnost, +100 Oklop, +200 duh                              


Uniforma teškog strijelca

4 komada, Srednji komplet                     
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +4 Okretnost, +100 Oklop               
3 komada opremljena: +4 Okretnost, +4 Spretnost, +100 Oklop
Opremljen cijeli komplet: +16 Okretnost, +16 Spretnost, +100 Zdravlje, +200 Oklop


================================================================
Razina 3
===============================================================
=

Odora nomadskog vojnika

3 komada, Lagani komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena:  +150 Zdravlje, +100 duh
Opremljen cijeli komplet: +300 Zdravlje, +200 duh, +24 OkretnostOdmetnikova furija

3 komada, Srednji komplet
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +4 Okretnost, +6 Spretnost               
Opremljen cijeli komplet: +12 Okretnost, +12 Spretnost, +12 snaga, +200 Zdravlje


Skiperova disciplina

3 komada, Teški komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +250 Oklop, +8 vitalnost
Opremljen cijeli komplet: +16 snaga, +32 vitalnost, +500 Oklop


Borbeni svećenik

4 komada, Lagani komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +100 duh, +8 inteligencija
3 komada opremljena: +200 duh, +12 inteligencija, +6 Okretnost
Opremljen cijeli komplet: +400 duh, +24 inteligencija, +24 Okretnost, +300 Oklop   Pohlepa skupljača trofeja

4 komada, Srednji komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +12% Dobivanje zlata, +6% Dobivanje predmeta
3 komada opremljena: +24% Dobivanje zlata, +12% Dobivanje predmeta
Opremljen cijeli komplet: +60% Dobivanje zlata, +30% Dobivanje predmeta, +12 Okretnost
   

Čovjek rata

4 komada, Teški komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +6 snaga, +200 Zdravlje
3 komada opremljena: +6 snaga,+300 Zdravlje, +6 Spretnost
Opremljen cijeli komplet: +24 snaga, +600 Zdravlje, +12 Spretnost


=============================================================
Razina 4
=============================================================      
                     

Plemićka inicijativa

3 komada, Lagani komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +8 Okretnost, +12 vitalnost
Opremljen cijeli komplet: +24 Okretnost, +24 vitalnost, +16 Spretnost


Čuvar Tamnog kulta

3 komada, Srednji komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +8 Spretnost, +350 Zdravlje
Opremljen cijeli komplet: +24 Spretnost, +350 Zdravlje, +300 duh


Sokolova pohvala

4 komada, Lagani komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +8 Spretnost, +8 Okretnost
3 komada opremljena: +12 Okretnost, +12 Spretnost, +500 Zdravlje
Opremljen cijeli komplet: +24 Okretnost, +24 Spretnost, +500 Zdravlje, +400 Duh


Kod teškog konjanika
3 komada, Teški komplet                 
Bonusi:
2 komada opremljena: +8 Snaga, +8 Spretnost     
Opremljen cijeli komplet: +24 Snaga, +16 Spretnost, +500 Zdravlje


Pomoć carskog čuvara

4 komada, Srednji komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +8 Snaga, +8 Spretnost
3 komada opremljena: +8 Snaga, +8 Spretnost, +250 Oklop
Opremljen cijeli komplet: +24 Snaga, +24 Spretnost, +500 Oklop, +400 Zdravlje


Turnirski oklop

4 komada, Teški komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +500 Zdravlje, +100 Duh
3 komada opremljena: +500 Zdravlje, +200 Duh, +16 snaga
Opremljen cijeli komplet: +800 Zdravlje, +400 Duh, +32 Snaga, +500 Oklop


Sjenoviti oklop

5 komada, Lagani komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +8 Okretnost, +8 Spretnost
3 komada opremljena: +8 Okretnost, +8 Spretnost, +250 Duh
4 opremljena komada: +16 Okretnost, +16 Spretnost, +16 inteligencija, +250 Duh
Opremljen cijeli komplet: +36 Okretnost, +36 Spretnost, +32 inteligencija, +500 Duh, +1000 Oklop


Slava strijelca s dugim lukom

5 komada, Srednji komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +8 Okretnost, +8 Spretnost
3 komada opremljena: +8 Okretnost, +8 Spretnost, +8 Snaga
4 opremljena komada: +8 Okretnost, +16 Spretnost, +8 Snaga
Opremljen cijeli komplet: +24 Okretnost, +36 Spretnost, +20 Snaga, +500 Zdravlje, +1200 Oklop


Odora vojnika falange

5 komada, Teški komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +8 Snaga, +12 Vitalnost
3 komada opremljena: +8 Snaga, +12 Vitalnost, +8 Spretnost
4 opremljena komada: :+16 Snaga, +24 Vitalnost, +8 Spretnost   
Opremljen cijeli komplet: +40 Snaga, +36 Vitalnost, +32 Spretnost, +1600 Zdravlje


============================================================
Razina 5
============================================================Odjeća bogatstva

3 komada, Lagani komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +24% Dobivanje zlata, +12% Dobivanje predmeta
Opremljen cijeli komplet: +100% Dobivanje zlata, +50% Dobivanje predmeta


Kradljivčev san

3 komada, Srednji komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +10 Spretnost, +500 Zdravlje   
Opremljen cijeli komplet: +32 Spretnost, +100% Dobivanje zlata, +500 Zdravlje,


Mačevaočev režim

3 komada, Teški komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +10 Snaga, +10 Spretnost   
Opremljen cijeli komplet: +36 Snaga, +20 Spretnost, +750 Zdravlje


Osveta Tamnog biskupa

4 komada, Lagani komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena:+10 Okretnost, +10 Spretnost
3 komada opremljena: +10 Okretnost, +10 Spretnost, +200 Zdravlje
Opremljen cijeli komplet: +32 Okretnost, +32 Spretnost, +500 Zdravlje, +600 Duh


Najbolje od garizona

4 komada, Srednji komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena:+10 Snaga, +10 Spretnost
3 komada opremljena:+10 Snaga, +10 Spretnost, +400 Oklop
Opremljen cijeli komplet: +24 Snaga, +36 Spretnost, +800 Zdravlje, +800 Oklop


Oklop carskog zaštitnika

4 komada, Teški komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena:+750 Zdravlje, +200 Duh
3 komada opremljena: :+750 Zdravlje, +300 Duh, +20 Snaga
Opremljen cijeli komplet: +1200 Zdravlje, +400 Duh, +800 Oklop, +36 Snaga


Mjesečeva zraka

5 komada, Lagani komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +10 Okretnost,+10 Spretnost
3 komada opremljena: +10 Okretnost,+10 Spretnost, +400 Duh
4 opremljena komada: :+16 Okretnost, +16 Spretnost, +400 Duh, +400 Zdravlje   
Opremljen cijeli komplet: +32 Okretnost, +36 Spretnost, +1200 Duh, +800 Zdravlje, +1500 Oklop   

Baziliskovo lice

5 komada, Srednji komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +10 Okretnost,+10 Spretnost
3 komada opremljena: +10 Okretnost,+10 Spretnost, +10 Snaga
4 opremljena komada: :+16 Okretnost, +16 Spretnost, +16 Snaga   
Opremljen cijeli komplet: +32 Okretnost, +36 Spretnost, 32 Snaga, +1200 Zdravlje, +2000 Oklop

Carski ponos

5 komada, Teški komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +10 Snaga,+18 Vitalnost
3 komada opremljena: +10 Snaga,+18 Vitalnost,+10 Spretnost
4 opremljena komada: :+20 Snaga, +36 Vitalnost, +10 Spretnost
Opremljen cijeli komplet: +32 Snaga, +48 Vitalnost, +24 Spretnost, +1600 Zdravlje, +3000 OklopKompleti nakita ( 2 prstena i 1 amajlija)

==============================================================   
Razina 2   
==============================================================   


Blago Sonorije

Bonusi:
2 opremljena komada: +4 Snaga, +4 Vitalnost
Opremljen cijeli komplet: +24 Snaga, +36 Vitalnost


Dragulji Harode                                 

Bonusi:
2 opremljena komada: + 4 Spretnost , +4 Okretnost
Opremljen cijeli komplet: + 30 Spretnost, +20 Okretnost


==============================================================   
Razina 3   
==============================================================   


Farolinška aristokracija

Bonusi:
2 opremljena komada: +12 Intelligence, +6 Okretnost
Opremljen cijeli komplet: +48 Intelligence, +36 Okretnost

Razbojnikov znak

Bonusi:
2 opremljena komada: +100 Zdravlje,8 Snaga
Opremljen cijeli komplet: + 300 Zdravlje, +36 Snaga

Razbojnikov arsenal

Bonusi:         
2 opremljena komada: +12 Okretnost, +12 Spretnost
Opremljen cijeli komplet: +24 Okretnost, +32 Spretnost, +24 Snaga


==============================================================      
Razina 4
==============================================================


Anakondin pogled

Bonusi:
2 opremljena komada: + 8 Okretnost, +8 Spretnost, +100 Duh
Opremljen cijeli komplet: +36 Okretnost, +36 Spretnost, +300 Duh   


Lovac na blago

Bonusi:
2 opremljena komada: +50% Dobivanje zlata, +20% Dobivanje predmeta
Opremljen cijeli komplet: +100% Dobivanje zlata, +50% Dobivanje predmeta

Duša Tamnog sljedbenika

Bonusi:
2 opremljena komada: +8 Snaga, +8 Spretnost, +200 Zdravlje
Opremljen cijeli komplet: +36 Snaga, +36 Spretnost, +500 Zdravlje


==============================================================   
Razina 5   
==============================================================

Znakovlje stepskog generala

Bonusi:
2 opremljena komada: +10 Okretnost, +10 Spretnost, +200 Duh   
Opremljen cijeli komplet: +45 Okretnost, +45 Spretnost, +500 Duh

Žderavčeva moć   

Bonusi:
2 opremljena komada: +75% Dobivanje zlata, +30% Dobivanje predmeta
Opremljen cijeli komplet: +150% Dobivanje zlata, +75% Dobivanje predmeta


Monstrumova vlast

Bonusi:
2 opremljena komada: +10 Snaga, +10 Spretnost, +300 Zdravlje
Opremljen cijeli komplet: +45 Snaga, +45 Spretnost, +700 Zdravlje


==============================================================
 Zanatski kompleti
 !!!  Aktivni samo sa opremljenim legendarnim zanatskim alatima !!!

================================================================ 
Razina 3
================================================================


Odjeća škole zanatskih umjetnosti

Bonusi:
2 opremljena komada: +2% bonus na izradu predmeta
3 opremljena komada: +5% bonus na izradu predmeta
4 opremljena komada: +10% bonus na izradu predmeta
Opremljen cijeli komplet: +15% bonus na izradu predmeta


================================================================   
Razina 4
================================================================


Odora majstora zanatlije

Bonusi:
2 opremljena komada: +2% bonus na izradu predmeta
3 opremljena komada: +5% bonus na izradu predmeta
4 opremljena komada: +10% bonus na izradu predmeta
Opremljen cijeli komplet: +20% bonus na izradu predmeta


================================================================   
Razina 5
================================================================


Vrhunsko zanatsko odijelo


Bonusi:
2 opremljena komada: +2% bonus na izradu predmeta
3 opremljena komada: +5% bonus na izradu predmeta
4 opremljena komada: +10% bonus na izradu predmeta
Opremljen cijeli komplet: +25% bonus na izradu predmeta

6
Vijesti / Logika plaćenika
« on: July 06, 2010, 11:45:07 AM »
Plaćenici u Imperial Hero se smatraju herojima
Naravno, imaju neke posebne osobine koje bi se trebale spomenuti.

- Plaćenici se stvaraju s određenom količinom preraspodijeljenih bodova vještina, koje su ograničene narazinu u kojem se važeći plaćenik nalazi. Što znači – plaćenik rzine  3 ne može posjedovati osobine razine 4.
- Heroji mogu povećati razinu svojih plaćenika, ali povećana razina neće dodati nove vještine onima s kojima je plaćenik unajmljen.
- Plaćenici mogu povećati svoj level, i za svaki povećani level dobiju 5atributnih bodova, kao i heroji. Njihovi bodovi atributa su dodijeljeni potpuno automatski, tj.heroj ih ne može raspodijeli kako on želi.

Svaki plaćenik ima koeficijent na jedan od svojih atributa, koji pomnoži bod atributa dodijeljen plaćeniku kada naraste za jedan level. Kako znati koji atribut je koji koeficijent?

Kada označiš plaćenika u Krčmi sa svojim mišem, sistem prikaže sve atribute plaćenika, kao i vještine.Što to znači?

U ovom slučaju vidimo da je plaćenikova Vitalnost 3 puta veća od ostalih njegovih atributa. To znači da kada god ovaj plaćenik naraste za jedan level, primiti će 3 puta više bodova Vitalnosti nego ostalih atributa.

Prema tome, kada ovaj naraste za jedan level, njegovi atributi će biti:

Snaga: 7
Vitalnost:21
Okretnost:7 
Spretnost:7 
Inteligencija:7

- Plaćenici također imaju minimalan zahtjev za snagu, da se mogu opremiti određenim oklopom.
- Plaćenici se mogu specijalizirati na isti način kao i heroji, sa specijalizacijom automatski dodijeljenom plaćeniku koji je razina 3 i više.
Uvijek gledajte osnovne atribute/vještine plaćenika u krčmi, i budite sigurni da odaberete plaćenika, koji ima potrebnu snagu da se opremi odgovarajućim predmetima, i da li plaćenik ima pravu kombinaciju vještina da bude efikasan u bitci!

7
Vijesti / Promjena support maila
« on: June 28, 2010, 03:48:23 PM »
Od danas, 28.6.2010., novi mail podrške korisnicima je support@imperialsupport.org  odnosno support_hr@imperialsupport.org  za hrvatski jezik.

8
Vijesti / Uvođenje razine 6
« on: May 31, 2010, 02:59:14 PM »
Kao što smo najavili on 02.06.2010 razina 6 će biti otvorena.
Tada je na rasporedu održavanje servera koje može trajati nekoliko sati.

Nakon otvaranje razine 6, Vječna bjelina neće više biti sigurna zona.

9
Vijesti / Dolazi razina 6
« on: May 18, 2010, 05:39:30 PM »
1.

"150 godina nakon što je Gusarski ceh zatvorio otok Karaganda, brodovi puni heroja, ponovno su zaplovili prema legendarnoj Zemlji valova, u potrazi za bogatstvom i besmrtnom slavom."


2. lipnja, 2010 razina 6 će biti otvorena. Ave provincije razine će se nalaziti na otoku Karaganda. Što vas očekuje na otok?

-     Tri nove Ničije zemlje razine 6
-     Tri nova dvorca koja očekuju svoje vladare
-      Novi resursi razine 6
-      Novi recepti razine 6
-      Nova glavna priča
-      Nove tamnice, prepune novih, jačih i zlobnijih zvijeri i ljudi.
2.

Biti će uvedeno novo pravilo, koje će svaku razinu podijeliti u dvije podrazine, koje će se odnositi na opremu. Primjer: Ako ste došli do nivoa 40, moći ćete koristiti predmete razine 40-44. Kad dostignete nivo 45, moći ćete koristiti predmete razine 45-49. Promjena NE UTJEČE na postojeće junake, ali ako maknete koji predmet koji ima više zahtjeve od vašeg trenutnog nivoa,  nećete ga moći staviti dok ne dosegnete odgovarajući nivo.

10
Vijesti / Vijesti
« on: April 22, 2010, 03:36:40 PM »
Imperial Hero ima svoje vijesti. Nalaze se u donjem lijevom dijelu Premium ploče.

Vijesti imaju 2 izbornika:

1. Vijesti - u ovom izborniku možete vidjeti 5 posljednjih borbi između saveza koje su se desile u svijetu koji igrate, nadolazeće bitke saveza i oglase koje su savezi objavili.
Izgledaju ovako:
2. Oglasi - u ovom izborniku vođa saveza može objaviti plaćene oglase za traženje novih članova.
Primjer:

11
Tekstovi / Greške u prijevodu
« on: April 02, 2010, 07:49:39 PM »
Ovaj topic je otvoren za sve greške koje nađete u igri što se tiče prijevoda koje nađete.
Kopirajte tekst sa greškom ovdje i biti će popravljeno. Pokušajte naglasiti o čemu je riječ, ako nije odmah vidljivo.
Ali baš nemojte stavljati stvari kao : ja bih upotrijebio drugu riječ ili ja bi drukčije stavio poredak riječi.
Unaprijed hvala svima.

12
Vijesti / Održavanje servera
« on: March 31, 2010, 09:27:52 AM »
Održavanje servera 31.03.2010 u 13 sati. Očekivano trajanje oko 1 sat.
Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.

13
Vijesti / Vodič za upravitelja grada u Ničijoj zemlji
« on: March 05, 2010, 01:18:56 PM »
Do sutra će biti prevedeno sve, za sada su neke stvari na engleskom.
Svaki gradonačelnik grada u Ničijoj zemlji koji drži do sebe, mora imati "Vodič za upravitelja grada"
Vodič sadrži građevine, funkcije i namjenu svih građevina, koje mogu biti izgrađene i unaprijeđene u gadovima u Ničjoj zemlji.


1.Logika prodavaonica oružja i oklopa u gradovima


Oružja i oklopi su podijeljeni u 4 razine(za sada) i mogu biti unaprijeđeni u 3 područja:
- Brzina osvježavanja inventara
- Unaprijeđenje klase(kvalitete)  predmeta u prodavaonicama
- Povećanje inventara prodavaone

2. Unapređivanje prodavaonica oružjem i oklopima

Unapređivanje prodavaona oružjem i oklopima se vrši na isti način kao i stjecanje zanatskog iskustva u Imperial Hero.
- Prvih 5 nivoa u svakoj prodavaoni daj e2 predmeta više za prodaju po nivou.
- Kad dosegnete nivo 5 u određenoj razini i imate 10 dostupnih predmeta za prodaju, možete započeti nadograđivati sljedeću razinu.
- Ulaganja u nivoe iznad 5 u određenoj razini, povećava kvalitetu predmeta na sljedeći način:

Nivo 6 zamjenjuje 2 obična predmeta sa rijetkima.
Nivo 7 zamjenjuje još 2 obična predmeta sa rijetkima.
Nivo 8 zamjenjuje još 2 obična predmeta sa rijetkima.
I tako dalje.

- Nakon što su svi predmeti zamijenjeni sa rijetkima, nivo se i dalje povećavaju, što omogućava zamjenu rijetkih predemta sa legendarnim.
- Nakon što su svi predmeti u dućanu legendarni, otključava se poseban nivo nadogradnje, koji omogućava prodavanje nekoliko epskih predmeta pa čak i dijelove setova.

- Unaprijeđenje i obnavljanje
Unapređenje brzine osvježavanja prodavaone, povećava broj sati koji se oduzimaju od dana. To znači da što više nivoa unaprijedite, češće će se obnavljati predmeti raspoloživi za prodaju.
Primjer: Ako je frekvencija obnavljanja 8, prodavaona se obnavlja svakih 24-8= 16 sati. Ako je nivo 9, onda se obnavlja svakih 24-15= 15 sati.
I tako dalje.

Napomena: Sve nove promjene i unapređenja prodavaonica postaju aktivna nakon sljedećeg obnavljanja.

3. Logika prodavaonica napitcima

Prodavaonice napitaka prodaju napitke zdravlja i duha i podijeljene su u 5 razina: 1,2,3,4,5. Ali pošto napitke mogu koristiti svi igrači, neovisno o razini, stvari su ovdje malo drugačije. Nadogradnje imaju 3 smjera:
- Unaprjeđenje razine napitaka koji se prodaju.
- Količina obnavljanja dostupnih napitaka.
- Frekvencija obnavljanja dostupnih dobara.


4.Nadogradnje prodavaonice napitcima

- Svaki nivo nadogradnje prodavaonica povećava razinu napitaka. To znači:
Nivo 1 - Razina 1 napitaka
Nivo 2 - Razina 2 napitaka
Nivo 3 - Razina 3 napitaka
Nivo 4 - Razina 4 napitaka
Nivo 5 - Razina 5 napitaka

 - Sljedeći nivo unapređenja povećava vrijednost zdravlja i duha koje daju napitci za 20%.
 - Unapređenje količine daje 10 napitaka više po nivou.
 - Frekvencija obnavljanja funkcionira na isti način kao i kod prodavaonica oružjem i oklopima.
Napomena: Sve nove promjene i unapređenja prodavaonica postaju aktivna nakon sljedećeg obnavljanja.

5. Logika prodavaonica atributnim napitcima

Ove prodavaonice prodaju napitke koji daju privremene bonuse na atribute junaka. Organizirane su u 4 razine: 2,3,4,5. Unaprjeđenje ide u 2 smjera.
 - Unaprjeđenje klase napitka na svakoj razini
 - Frekvencija osvježavanja inventara

6.Nadogradnje prodavaone atributnim napitcima

 - Nadogradnje prodavaone atributnih napitaka u svakoj od 4 razine: 2,3,4,5.
 -  Svaki nivo nadogradnje na određenoj razini dodaje +1 na osnovni bonus, što znači da su napitci koji se ovdje prodaju puno bolji od onih u normalnim prodavaonama.
 - Da bi dosegnuli sljedeću razinu, morate imati izgrađeno 5 nivoa prethodne.
 - Frekvencija obnavljanja funkcionira na isti način kao i kod prodavaonica oružjem i oklopima.

Napomena: Sve nove promjene i unapređenja prodavaonica postaju aktivna nakon sljedećeg obnavljanja.

7. Logika zanatskih prodavaonica


Zanatske prodavaonice u Ničijoj zemlji prodaju recepte i alate za izradu. Podijeljene su u 4 razine:2,3,4,5 i mogu biti unaprijeđene u 3 područja:
 - Frekvencija obnavljanja inventara
 - Klasa(kvaliteta) recepata i alata
 - Frekvencija obnavljanja inventara

8. Unaprjeđenje zanatske prodavaonice


Unaprjeđenje zanatske prodavaonice je slično unaprjeđenju prodavaonice oklopa:
 - Prvih 5 nivoa u svakoj prodavaonici daju2 osnovna recepta i 1 alat po nivou.
 - Kad dosegnete nivo 5 na određenoj razini, imati ćete 10 recepata i 5 alata za prodaju i možete krenuti unaprjeđivati sljedeću razinu.
 - Ulaganja u nivoe nakon 5, diže razinu kvalitete predmeta na isti način kao i prodavaonice oružja i oklopa.
 - Posljednji nivo na svakoj razini daje +10% bonusa alatima za izradu u prodavaoni.
 
Napomena: Sve nove promjene i unapređenja prodavaonica postaju aktivna nakon sljedećeg obnavljanja.

9. Logika gradskih stražara

Gradski stražari određuju broj grupa lokalne straže koje mogu patrolirati gradovima u Ničijoj zemlji. Komandant koji ima određene ovlasti može liječiti i opremati stražare. Građevine su podijeljene na 2 razine: 4 i 5.
 - Svaki nivo na određenoj razini dodaje jednu grupu stražara više koji patroliraju gradom.
 - Svaka grupa stražara može imati do 6 ljudi.

10. Logika krčme

Krčma je mjesto gdje junaci unajmljuju gradske stražare i plaćenike. Krčma je podijeljena na 4 razine: 2,3,4,5. Moguće nadogradnje su:
- Razina plaćenika u krčmi
- Broj plaćenika na određenoj razini
- Frekvencija osvježavanja dostupnih plaćenika

11. Unapređenja krčme


- Svaka nadogradnja nivoa razine, povećava razinu plaćenika koji se nude.
- Svaka nadogradnja nivoa plaćenika dodaje 1 ekran više dostupnih plaćenika u gradu.
- Frekvencija obnavljanja funkcionira na isti način kao i kod prodavaonica oružjem i oklopima.

12. Logika vidara


Vidari omogućavaju liječenje, uskrsnuće, preimenovanje i unapređenje plaćenika. Mogu biti unaprijeđeni u 4 razine: 2,3,4,5

13. Logika nakita

Pošto u Ničijoj zemlji ne postoje prodavaone mješovite robe, nakit koji se može prodati ima 20 % šanse da se ponovno generira u prodavaonicama oklopa i oružja.
To znači - 2 predmeta u tim prodavaonama imaju 20% šanse da se generiraju kao amajlije ili prstenovi kod svakog osvježavanja.

14
Vijesti / Imperial Hero: Doba Kaosa
« on: March 01, 2010, 11:07:06 AM »
Promocije
 

1. Tijekom cijelog ožujka, dajemo vam jedinstvenu mogućnost da osvojite 50% više dijamanata, ako kupite dijamante drugi put unutar 2 sata nakon prve kupnje. Ako ne želite zakasniti, preporučamo da koristite sljedeće metode plaćanja: kreditna kartica, PayPal, kuponi, ePay ili druge metode koje daju kredite trenutno.

2. Od 1. ožujka do 14. ožujka cijena 24 akcijska boda će biti prepolovljena, što znači da će koštati samo 10 dijamanata.

 
Uvođenje Ničije zemlje

 
Novi tip provincija, prozvane Ničija zemlja, su uvedene. U tim provincijama junak može napasti i biti napadnut od strane drugih junaka u tamnicama ali i u gadu provincije. Te provincije su označene crveno na globalnoj mapi.

 
Sjedište saveza

 Svaki savez je dobio sjedište saveza u kojima može graditi i unapređivati građevine saveza. Te građevine poboljšavaju izradu predmeta kao i obradu sirovih resursa. Građevine su sljedeće:

 
- Sjedište saveza*

- Ljevaonica**

- Pilana**

- Štavionica**

- Rezačnica dragog kamenja**

- Radionica oružja**

- Radionica oklopa**

- Radionica nakita**

- Radne klupe***

- Spremište saveza****

*Omogućava primanje 5 heroja više u savez.

**Dodaje 2% na osnovne šanse za kritičan uspjeh.

***Određuje koliko članova saveza može raditi predmete istovremeno koristeći bonuse saveza. Da bi izrađivali predmeta koristeći bonuse saveza, morate ući u građevinu sa Radnim klupama.

****Dodaje 4 dodatna retka u Spremište saveza.

Sjedište saveza se može premjestiti u izabranu sigurnu ili opasnu provinciju po cijeni od 5% zlata koje je već uloženo u njega.

Predstraže saveza

Svaki savez može izgraditi Predstraže saveza u sigurnim i opasnim provincijama. Postoje samo 4 mjesta za gradnju Predstraža u Ničijoj zemlji i savezi će se natjecati za pravo da imaju predstražu tamo. Svaki savez može imati 1 Predstražu saveza po Ničijoj zemlji. U njima mogu biti izgrađene građevine koje daju bonuse svim članovima saveza koji e nalaze u toj provinciji. Te građevine su:

 - Sjedište predstraže*

- Rudnici**

- Pilana**

- Rudnici dragog kamenja***

- Područje za treniranje****

- Lokalno spremište saveza

- Obrambeni zid*****

*Dodaje +2 na sve atribute junaka po nivou.

**Dodaje +1 na minimalnu količinu svih resursa kod skupljanja.

***Dodaje +5% na šanse za skupljanje dragog kamenja kao i na šanse za dobivanje krzna i kostiju.

****Dodaje +2% iskustva kod ubijanja protivnika.

*****Dodaje određeni iznos oklopa junacima u provinciji. Može biti izgrađena samo u Ničijoj zemlji.

 Predstraža saveza koja je u istoj provinciji kao i Sjedište saveza ima 50% veći efekt.


Dvorci saveza

U svakoj Ničijoj zemlji postoji Dvorac. Savez koji kontrolira Dvorac, kontrolira i grad u provinciji. Savez odlučuje da li će u gradu biti red i mir unajmljivanjem i opremanjem Straže ili će grad biti u kaosu.

Savez vlasnik Dvorca može graditi i unaprjeđivati građevine u gradu. Ulaganja saveza u građevine grada će određivati kvalitetu prdmetakoji će se prodavati. Svi dućani u Ničijoj zemlji će biti globalni, što znači da generirani predmeti će biti isti za sve junake. Savez će određivati vrijeme u kojem će se dodavati novi predmeti ua prodaju, kao i porez na prodana dobra. Porez će ići direktno u Riznicu saveza.

Vlasnici dvorca mogu graditi sljedeće građevine:

- Prodavaonica oružja

- Prodavaonica oklopa

- Prodavaonica opreme za izradu predmeta

- Prodavaonica napitaka

- Prodavaonica atributnih napitaka

- Krčma

- Gradska straža

- Vidari

Dodatne obrambene građevine u Dvorcu:


- Tornjevi – dodaju određeni iznos oklopa na opremu junaka.

- Zidovi – dodaju +1 na domet oružja junaka.

- Jarak – smanjuje napadačevo zdravlje za 1% po nivou.

 
Mehanika opsade

Vođa saveza objavljuje napad koji je opsada dvorca. Svi članovi oba saveza, napadačkog i obrambenog, primaju poruku o točnom vremenu i mjestu opsade. Savezi imaju točno 12 sati da se pripreme. Svaki član saveza napadača koji se nalazi u odgvarajučoj Predstraži saveza i ima barem 12 akcijskih bodova, sudjeluje u bitci. Tijekom napada, junaci se bore sa slučajno odabranim junakom u 1 protiv 1 bitci, zajedno sa plaćenicima. Savez koji uspije pobijediti sve protivnike, pobjeđuje bitku. Svi članovi dobivaju poruke sa svojim bitkama.

 
Preuzimanje Dvorca

Trenutno sve dvorce u Ničijoj zemlji čuvaju NPC protivnici, koje treba pobijediti da bi Dvorac bio osvojen. Dvorac može opsjedati samo savez koji ima Predstražu saveza u toj provinciji. Kada savez osvoji Dvorac, njegova Predstraža se seli u Dvorac. Da bi osvojili Dvorac, Savez mora pobijediti vlasnike. Kod preuzimanja, postoje 10% šanse da će gradske građevine ostati netaknute i 90% da će pasti za 1 nivo.

Opsada Predstraže saveza

Predstraža saveza može bit napadnuta samo ako se nalazi u Ničijoj zemlji. Predstraže mogu biti napadnute iz:
 

- Dvorca provincije – 12 sati vremenski okvir

- Drugih Predstraža saveza - 12 sati vremenski okvir

-  Predstraže saveza iz druge provincije - 18 sati vremenski okvir

 Kada je Predstraža osvojena, sve građevine(ako postoje) su uništene. Ako savez napadač pobijedi, ali nema dovoljan nivo da izgradi Predstražu,  polje Predstraže ostaje prazno.

 Bonusi i porezi saveza

Vođa saveza odlučuje o porezima saveza, znači može odrediti koliki će postotak zarađenog zlata ići u Riznicu saveza. Stvari koje mogu biti oporezovane su:

- Zlato zarađeno od pobijeđenih protivnika u tamnicama

- Rad u krčmi

- Predmeti prodani u NPC dućanima od strane članova saveza

 Bonusi saveza i članova saveza u dijamantima

Pored imena člana saveza na popisu članova će se pojaviti ikona koja će ga staviti u grupu onih koji su kupili dijamante(za stvarni novac) u zadnjih 45 dana. Svaki savez koji skupi određeni iznos „Dijamantnih“ članova, dobiva 2 bonusa kod kupnje dijamanata za stvarni novac. Prvi bonus dobiva kupac dijamanata, drugi bonus ide savezu.

- 5 „Dijamantnih“ članova – 5% osobni bonus, 5% bonus saveza

- 10 „Dijamantnih“ članova – 10% osobni bonus, 10% bonus saveza

- 15 „Dijamantnih“ članova – 15% osobni bonus, 15% bonus saveza

Upozorenje: Promocije se ne dodaju! Ako je aktivno više promocija u isto vrijeme, uzima se u obzir ona sa najvećim bonusom. Bonus saveza ostaje isti i ne mijenja se.
 

Profili

 
Novi izgled ekrana Profili, na kojem je moguće vidjeti, odabrati i sortirati  5 zadnjih borbi junaka po:

 
- Tamnici

 - Izazovu

 - PvP-u

 - Favoritima

Moguće je vidjeti i zadnjih 5 izrađenih predmeta, kao i 5 predmeta koje igrač ima u Favoritima. Također su dodane nove mogućnosti za profile.


Članstvo saveza

Junaci se mogu pridružiti u koliko god saveza žele.

15
Vijesti / Beta uskoro završava
« on: February 19, 2010, 04:46:06 PM »
Beta uskoro završava!

Pošto se beta Imperial Hero približava kraju, IH tim želi pokazati zahvalnost svim igračima koji su sudjelovali u razvoju igre. Zato:

- Premium ploča će biti dostupna svim našim igračima.
- Red može biti kupljen bez da ste Premium član.
- Trenutna cijena dijamanata na tržištu će biti uvijek prikazana u Premium ploči.
- Dvije opcije za praćenje trenutnih cijena na tržištu su dostupne svim igračima.. Klikom na logo resursa omogućava izmjenu resursa koji pratite.
- Ikona krune je dodana u Premium ploču koja pokazuje da li vam je Premium aktiviran ili ne.

Pages: [1] 2 3