Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - trzmiel

Pages: [1]
1
Błędy / Znikające przedmioty
« on: February 14, 2011, 05:18:07 PM »
Trzy dni temu poznikały ludziom przedmioty.
Mi zniknęła cała biżuteria. do teraz jej nie odzyskałam.
trzmiel serwer 3

Pages: [1]