Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - fervex123

Pages: [1]
1
Pytania / Jak zmienić nazwę najemnika??
« on: July 21, 2011, 02:49:58 PM »
Witam... Jest to zadanie z samouczka, trzeba zmienić w imperialnym mieście w lecznicy nazwę najemnika... Ale gdy jestem w świątyni, klikam na przycisk: Zmień Nazwę, wpisuję nową nazwę najemnika, naciskam ENTER albo przyciskam znów na Zmień Nazwę, i nic się nie zmienia, dalej nazywa się Merc... Wie ktoś co z tym fantem zrobić?  ???

Pages: [1]