Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - zeita

Pages: 1 [2] 3 4 5
16
Noutăţi / Re: Implementări noi
« on: January 27, 2011, 04:07:42 PM »
Paradisul Verde"Tată, ce frumusețe nepământească!" ,spuse Alamarin, căpitanul primei nave imperiale ce a acostat pe tărmul acestei provincii. Mai târziu a avut onoarea de a numi această provincie Paradisul Verde, onoare acordată de însuși Suveranul Imperiului Ayarr.
După ce primul val de coloniști s-a stabilit pe țărm, iar navele, pline de comori, resurse prețioase și condimente au pornit înapoi către continent, nu a trecut mult până când Împăratul, influențat de sfăuitorii săi, a ordonat o colonizare completă a acestui tărâm, situat la Vest de Munții Fără-Sfârșit.
Mii de noi aventurieri și căutători de comori s-au îmbarcat sprijiniți de flota imperială au început cucerirea acestei noi lumi, fără a lua în calcul conseciințele unei asemenea expansiuni necugetate.
Iar consecințele, ce au luat forma localnicilor extrem de sălbatici, ce nu doreau să cedeze tărâmurile lor sacre invadatorilor, au lovit curând capetele coloniștilor, împreună cu capetele celor ce i-au trimis să cucerească acest tărâm în numele Imperiului Ayarr.
Hoarde nenumărate de canibali, însoțite de umanoizi înspăimântători și paianjeni uriași au ieșit din jungla deasă și au supus în doar o singură noapte orașele coloniștilor, avanposturile și instalațiile militare.
Dar asta a fost ultima problemă a coloniștilor.
Cei ce nu au fost destul de norocoși să cadă în luptă, au fost duși pe mal pentru a vedea navele pentru ultima dată, înainte de a fi duși în junglă unde urmau să fie sacrificați ritulic pentru adevăratul stăpân al Paradisului Verde.
Iar cine este acest lord - doar cei ce îl vor vedea vor ști. Și dacă va acela va supraviețui întalnirii pentru ca și noi să știm.

17
Noutăţi / Re: Implementări noi
« on: January 27, 2011, 04:02:29 PM »
Rangul 7 se apropie

Mlaștinile PloioaseÎn inima Karagandei Vestice, unde nici cetățenii nativi ai tărâmului nu îndrăznesc să pășească, sunt situate Mlaștinile Ploioase. Ploaia nu se oprește niciodată aici. Ca și când ceva ...sau cineva... s-a înfuriat cu mult timp în urmă și a decis să lovească acest ținut cu furtuni violente și inundații. Râul întunecat, ce împarte Mlaștinile în două jumătăți, are mereu debitul ridicat formând mlaștini vaste și de netrecut. Unele din aceste mlaștini sunt întunecate și reci, razele soarelui nu le ating niciodată. Iar dacă le ating, vor dezvălui lucruri ce nici în cele mai groaznice coșmaruri nu pot fi văzute.
Solul este format aproape în întregime din lut. Orașul și Castelul sunt construite din lut - ultimele vestigii ale oamenilor. În vest jungla aproape a acoperit Orașul de Lut. Creaturile umblă pe străzi și prin spatele ziduilor caselor. Creaturi de care nimeni nu știe nimic. Iar dacă cineva știe ceva, nu va recunoaște nimic. Deoarece aceste creaturi sunt mult prea oribile pentru a fi reale.
În est, ca un idol umbrit, observând tăcut tărâmul diabolic cuprins de misticism, stă Castelul de Lut. Zidurile sale sunt foarte vechi, crăpate și ruinate. Citadela sa măreață este crăpată în două ca și cum ar fi fost lovită cu un ciocan de către un uriaș cu mult timp în urmă.
Umbrele sălășluiesc pe străzile pline de tufișuri.
Când noaptea se lasă aceste umbre se transformă. Iar în ce se transformă îi poate face până și pe cei mai curajoși să țipe plini de teroare.
Iar ploaia continuă să cadă.
Fără a putea să spele coruperea ce sufocă acest tărâm antic.

18
Noutăţi / Schimbări
« on: January 07, 2011, 03:18:10 PM »
În data de 17 Ianuarie 2011 următoarele schimbări la aventuri vor fi implementate:
Mecanismul recompenselor de la acele aventuri vor fi modificate.
1. Pentru a primi obiectele recompensă dintr-o anumită aventură, aceasta trebuie terminată în același nivel al Rangului.
2. Dacă termini o aventură după ce ai trecut în nivelul următor al Rangului vei primi cantitatea maximă de aur din recompensă, experiență și Diamante.
3. Recompensele din toate aventurile vor fi îmbunătățite semnificativ, inclusiv acele recompense deja generate în aventurile acceptate.

De asemenea vor fi implementate și următoarele schimbări:

1. Șansa de Evaziune și Blocare vor fi schimbate la 75% și 60%, față de 65% și 50% cum era până acum.
2. Alianțele ce dețin Castel vor vedea de acum un raport cu privire la taxele de minerit.
3. La calcularea taxei de minerit se va lua in considerare de acum prețul mediu de licitație al resursei respective din ultimele 10 zile, nu 24 de ore cum era până acum.
4. La atacarea unor eroi în provinciile Civilizate din Tărâmul Nimănui va fi afișat un mesaj de atenționare ce va informa eroul că va fi considerat Proscris dacă își continuă acțiunea.
5. Jucătorii ce sunt considerați Proscriși într-o Provincie din Tărâmul Nimănui vor fi marcați cu o imagine specială ce va fi vizibilă în toate provinciile Alianței, temnițe și orașe.
6. Regula privind degradarea obiectelor însângerate va fi schimbată. Acele obiecte vor pierde 20% din durabilitatea inițială în caz de pierdere.
7. Un coeficient de penalizare pentru toți agresorii din Rangurile ridicate va fi implementat când sunt atacați de Garda Orașului. Acest coeficient este același ca cel de la Asedierea Castelelor. Însemnând că - fiecare nivel peste Rangul Gărzilor va penaliza agresorul cu 10% la toate atributele sale.

19
Noutăţi / Legea în Tărămul Nimănui
« on: January 05, 2011, 01:16:05 PM »
Noi reguli si implementări în Tărâmul Nimănui.
Vor fi aplicate pentru toate temnițele din provinciile din Tărâmul Nimănui, nu doar pentru orașe așa cum a fost până acum.
Legile pe care Alianța Conducătoare le poate impune sunt următoarele:

1. Fără legi
- Alianța Conducătoare nu aplică nicio regulă în temnițele provinciei și oraș. Ceea ce înseamnă că oricine poate ataca pe oricine, fără ca Gărzile Orașului să se implice.
2. Protecția Alianței Conducătoare
- Dacă un membru al Alianței Conducătoare este atacat de un alt jucător, Garzile Orașului vor ataca agresorul.
- Regulile pentru alți jucători ce nu sunt membri ai Alianței Conducătoare rămân exact ca la punctul 1.
3. Provincie Civilizată
- Un jucător ce ataca alți jucători în temnițele provinciei și oraș este considerat Proscris. Această descriere va fi vizibilă pentru toți eroii prezenți în temnită sau în oraș și va fi activa timp de 48 de ore.
- Gărzile Orașului vor ataca orice Proscris ce va intra în Orașul provinciei.
- Proscrisul poate fi atacat de toți eroii fără penalizări.
- Dacă Proscrisul merge într-o provincie diferită, controlată de Alianța eroului agresat Gărzile Orașului îl vor ataca. De asemenea și toți eroii.
- Alianța Conducătoare poate stabili o taxă în aur pentru toate resursele ce sunt extrase din provincie, ce este setată ca fiind Civilizată.
- Membrilor Alianței Conducătoare li-se interzice atacarea altor eroi din provincie.

Calcularea taxei de minerit în Provincia Civilizată

1. Eroul ce va extrage o anumită cantitate de resurse, depozitează o sumă de aur către Alianța Conducătoare ce este egală cu cantitatea maximă posibilă de resurse extrase pentru PA date multiplicat cu prețul mediu de licitație al resursei respective din ziua anterioară. Aurul trebuie să fie prezent asupra eroului pentru a fi depozitat.
2. Dacă eroul nu a reușit să extragă cantitatea maximă de resurse posibilă, diferența îi va fi returnată iar restul va fi adăugat la Vistieria Alianței Conducătoare.
3. Dacă eroul este atacat în timp ce extragea resurse, tot aurul depozitat îi va fi returnat - ceea ce înseamnă că Alianța Conducătoare nu va primi nimic.
4. Valoarea taxei poate varia între 0% și 30% din suma de bază conform punctului 1.

Exemplu:

Eroul vrea să extragă Cărbune de 30 Puncte de Acțiune cu cantitatea extrasă de 2-4 iar prețul mediu de licitație al zilei precedente a fost 200, cu taxa de Minerit setată la 30%.
Cantitatea maximă de Cărbune ce poate fi extrasă va fi 120.
Ceea ce înseamnă că depozitul va fi (120x200)x30%= 8000 Aur.
Dacă eroul reușește să extragă 100 Cărbune, Alianța Conducătoare va primi 6000 Aur iar 2000 aur va fi returnat minerului.

20
Noutăţi / Re: Implementări noi
« on: December 22, 2010, 03:29:33 PM »
Sanctuarul Soarelui
"Soarele aduce căldura. Alungă răcoarea. Pentru ca noi să ne trezim și să trăim din nou."
În religiile străbunilor, Soarele a creat totul. Primii oameni ce au apărut pe acest tărâm au fost creați de Soare și au mers pe razele sale până pe pământ. Iar oamenii erau fericiți și recunoscători deoarece purtau Lumina Soarelui în corpurile lor.
Și pentru o vreme totul a mers bine.
Dar după trecerea unui mileniu oamenii au început să creadă că sunt mai măreți decât Soarele. Și-au uitat originile și și-au îndreptat privirea de la Lumină. Au provocat însuși Soarele pentru supremația în Univers.
întristarea a pătrus în sufletul Aducătorului de Lumină.
Insultat și rușinat, Soarele a plecat departe de acest tărâm, să plângă trădarea Copiilor săi.
Fără razele calde ale Creatorului, frigul a început să coboare peste așezările oamenilor.
Plantele nu au mai crescut.
Păsările și animalele au murit de foame.
Tărâmul a fost acoperit de zăpadă și gheață nesfârșită.
Mare suferință s-a abătut asupra oamenilor.
Mulți au murit până să realizeze greșeala făcută.
Temple, altare și piloni au început să apară pe tărâmul Omenilor. În aceste locuri Copii Soarelui și-au rugat Stăpânul să se întoarcă și să le ofere din nou Lumina sa.
Încă un mileniu a trecut dar Aducătorul de Lumina nu era convins de faptul că creațiile sale s-au schimbat.
Și, în ciuda tuturor locurilor sacre ce serveau pentru rugăciunile oamenilor.... Frigul a rămas.
Pană când ultimul dintre Copii Soarelui a dispărut.

21
Noutăţi / Re: Implementări noi
« on: December 22, 2010, 03:23:57 PM »
Legenda Cristalului Însângerat
Norii întunecați sunt primul lucru pe care o persoană îl vede când pășește în acest tărâm blestemat.
Acești nori sunt negri, grei și grotești ce par să atârne din ceruri gata să acopere totul în orice moment.
Picioarele tale se adâncesc într-un sol umed. Privești în jos și imediat realizezi ca nu este umezeală.
Este sânge.
Sânge proaspăt și cald, ca și când ar curge din ceva ce mai devreme încă trăia. Și nu este doar atat. Pământul pare... foarte viu, poți vedea mișcări ușoare prin el, ca niște valuri mici în toate direcțiile fără oprire.
Stă înalt și masiv.
Mult mai mare decât Orașul Imperial.
Zidurile sale exterioare împreună cu citadela centrală sunt construite din cristale ascuțite ce strălucesc în roșu. Dacă te apropii de această fortăreață incredibilă ai crede că aceste cristale sunt ...crescute, în loc să fie șlefuite de mâna omului. Sunt turnuri, multe turnuri, ieșind din interiorul Fortăreței blestemate, unele atat de înclinate încât nu par stabile, dar sunt. Asemeni unor țepi masivi aceste turnuri srăpung norii.... Sau sunt probabil creatorii acestor nori, folosind energia veșnică a blestemului ce a sfâșiat întregul tărâm.
Spre sud,se afla Baza Avangardei, prima și ultima linie de apărare a Castelului Însângerat stă tăcută și dezolantă cu ploaie sângerie ce cade pe turnurile albe intărite. Dar Avangarda nu este chiar părăsită. Nu ști de unde, dar ști. Pur și simplu o simți.
Și mai sunt Minele Măreției, de unde Mărețul Cristal Însângerat poate fi extras. Tunelurile și cavernele nemărginite sunt deschise doar celor ce controlează Castelul Însângerat.
Atâta timp cât Castelul poate fi controlat...
Acest târâm ar trebui să fie complet mort, dar de fapt este foarte viu. Mult mai viu decât ai vrea să crezi.
Poți simți forța vieții peste tot. Dar are origini necunoscute. Nu este creată de către Lumină.
Un tufiș se mișcă aici. Vezi lumina unor ochi roșii pentru un moment. Din nou liniște.
Un sunet, venit de le cine știe ce pasăre, te înfioară.
Un urlet diabolic te avertizează că nu ești bine venit aici.
Nimeni nu este.
Acest tărâm nu vrea noi stăpâni. Puteri mărețe și diabolice zac în adâncurile sale. Dar dacă dorești aceste puteri va trebui să plătești prețul suprem.
Iar cei ce nu vor realiza vor suferi.

22
Noutăţi / Re: Implementări noi
« on: December 13, 2010, 05:01:47 PM »Fiecare Suveran este obligat să își păstreze autoritatea prin orice mijloace.
Conducătorii din Imperiul Ayarr respectă această regulă mai mult decât necesar.
Un secret întunecat și rușinos stă în adâncul Arhivelor Imperiale. Un secret acoperit de sângele a milioane de oameni,care, de-a lungul timpului au fost catalogați ca "inamici ai Coroanei".
Totul a început după marea victorie a Cavalerului Întunecat împotriva triburilor locale. Sute de mii de soldați și civili au fost capturați iar noul Împărat al Imperiului Ayarr nu știa ce să facă cu ei, devenise o mare problemă. Au refuzat să fie integrați și să trăiasca ca și supuși în noul Imperiu Ayarr. Astfel că Suveranul a avut de ales între a ordona o execuție în masă său să îi trimită în lagăre unde urmau să dispară încet... Ambele variante era la fel de neplăcute dar apoi Prim-Ofițerul său - Armand Sonoria a sugerat o altă opțiune - să îi trimită departe în Nord, dincolo de teritoriul Veșnic-Alb și obligându-i să construiască o trecătoare prin munții impenetrabili. Trebuiau să moară toți în timp ce munceau în iadul Munților Înghețați.
Dar nu au murit. Cel puțin nu toți.
Nu se știe cum dar au reușit să construiască trecătoarea și să treacă prin bariera ce era considerată de netrecut.
Și astfel, au reprezentat o nouă problemă pentru Împărat.
Urmând din nou sfatul consilierului Sonoria, le-a oferit posibilitatea de a rămâne în pustietatea înzăpezită și să îl servească ca și ....paznici de închisoare.
"Aici, pe acest teritoriu ce va fi numit "Tărâmul Exilaților" veți construi închisori, temnițe, turnuri de veghe și aici ii veți păzi pe toți inamicii Coroanei."
Acestea fiind spuse, exilații au început construirea unei provincii, care de fapt era o uriașă închisoare.
O închisoare în care milioane de oameni erau aduși, separați, unde își petreceau restul vieții și unde mulți erau executați. Nimeni nu a scăpat din această provincie. Și nimeni nu a știut de existența sa.
Până acum...

23
Noutăţi / Re: Implementări noi
« on: December 09, 2010, 11:08:38 AM »
Legenda Cristalului Însângerat

Tărâmul Ayarr este la fel de vechi ca și Universul.
Oamenii au pășit pe el, regate s-au ridicat și au cazut încă din timpuri stravechi. Și au venit și plecat ca și stelele căzătoare pe cerul nopții.
Tărâmul Ayarr a fost martorul unor evenimente epice. Unele dintre aceste evenimente au avut loc acum foarte mult timp și au fost atât de incredibile încât au devenit legende, mituri sau povești de adormit copii.
Unele legende au fost uitate. Altele au devenit apocrife și au fost considerate periculoase de autoritățile oficiale. Și mai sunt acelea ce au devenit mituri.
Dar fiecare legendă... exact ca orice mit... are mereu un strop de adevăr în ea. Deoarece sunt spuse de oameni, pentru oameni.
Una din aceste povști incredibile, transmisă prin viu grai în provinciile nordice ale Imperiului Ayarr este legenda Cristalului Însângerat.
Cu mult timp în urmă, cu zece mii de ani în trecut, în Nordul Munților de Gheață era mărețul Regat al Soarelui. Se întindea pe mii de mile în toate direcțiile iar oamenii ce trăiau acolo erau descendenții direcți ai Soarelui. Măreți erau oamenii acestui regat. Măreți și înstăriți. Au stabilit rute comerciale cu tări maiestoase de peste tot în lume. Acest stat uriaș era cel mai avansat din toate regatele Universului deoarece era un dar al Soarelui îngropat adânc în pământurile sale. Acest dar era un Cristal. Un crista perfect și magnific ce avea puterea de a schimba lucrurile create de om dându-le puteri inegalabile, rezistență și viață veșnică odată pus lângă obiectele făurite. Nu conta ce obiect era - o armă, o armură sau...o lingură. Era doar un singur loc de unde cristalul putea fi extras - Minele Măreției ce erau amplasate aproape de centru Imperiului - Castelul Luminii. Astfel oamenii din Imperiul Soarelui erau aproape zei. Măiestria lor în fărurire era supremă și toate celelalte Imperii se temeau și îî respectau pentru talentele lor de zei.
Dar, așa cum se întâmplă cu toate fiintețe ce au puteri nelimitate, mândria a început să cuprindă și să corupă pe Fii Soarelui. Nu vroiau să trăiască în pace și siguranță cu lumile mai mici. Vroiau să cucerească întreg universul și chiar să provoace însuși Soarele. Bineînțeles că au fost câțiva dintre ei ce vroiau să păstreze situația de liniște și să folosească cristalul doar pentru a face bine.
A urmat cel mai sângeros război civil înregistrat vreodată în istoria omenirii. Generație după generație Copii Soarelui au continuat să se ucidă și după un mileniu de lupte sângeroase, ultimul Împărat al Soarelui văzând cum supușii continuă să își masacreze semenii a decis să folosească ultima soluție ce va aduce sfârșitul nu doar al conflictului ci și al tuturor lucrurilor.
Era într-una din zilele senine când luptele nemiloase au ajuns la granițele Castelului Luminii.
ultimul Împărat al Soarelui a ieșit pe balcon a ridicat mâinile către ceruri și l-a invocat pe înșuși Creatorul:
Oh, mărețule Soare! Ajută-mă în ultimele mele clipe să blestem acest tărâm și toți supușii mei pentru că și-au întors fața de la calea Luminii! În schimb îți ofer viața și sângele meu! Să nu mai fie niciodată război între noi căci nu mai merităm bunătatea ta!
După ce a spus aceste vorbe s-a aruncat de la balcon.
Soarele, văzând sacrificiul Fiului său i-a respectat ultima dorință.
Și când corpul Împăratului a atins pământul.... Lumea a început să se schimbe.
Sângele său împreună cu sângele celor ce au luptat a fost absorbit de sol și Castelul împreună cu restul teritoriului s-a transformat într-o pustietate. Marele Cristal pătat de sânge s-a transformat în Cristalul însângerat. Și-a păstrat abilitatea de a îmbunătăți obiectele dar din cauza blestemului toate lucrurile ce erau create cu el nu puteau fi reparate.
Anii au trecut și ultimii urmași ai Copii Soarelui au dispărut încet.
Până când nu a mai ramas nimeni.
Toate cunoștiințele despre cristal au fost pierdute. Și nimeni din cei vi nu își amintește de el.
Blestemul a creat Munții de locat ce au blocat accesul la fostul Imperiu al Soarelui.
Iar cel mai mare Imperiul al Lumii...a încetat să mai existe.
Dar ce nu a fost menționat în această poveste... Sau este spus pe ascuns... Castelul Însângerat și Minele Măreției sunt încă intacte. Blestemul le-a păstrat exact cum erau când ținutul a căzut. Și își așteaptă noii stăpâni. De opt mii de ani. Dar dacă cineva reușește că cucerească castelul trebuie să știe că există un preț scump pentru puterea nelimitată.
Căci creaturile întunericului și sufletele rătăcite ale oamenilor încă mai bântuie pustietatea roșie. Fortăreața cristalului nu a fost destinată pentru a fi cucerită din nou de oameni. Iar dacă acest lucru se întâmplă toate creaturile ce viețuiesc acest iad vor răspunde la chemarea castelului și se vor îndrepta spre el pentru a-i distruge pe cei ce l-au ocupat.La fel cum valurile mării se sparg în stânci, forțele blestemate se vor lovi de zidurile fortăreței - fiecare val mai puternic decât cel precedent. Și vor continua astfel până când coridoarele de cristal ale Castelului vor fi din nou tăcute și părăsite din nou, așteptând pe următorii ce vor încerca să controleze puterea divină pe care o oferă.
Nemărginită este puterea Castelului Însângerat.
Dar această măreție nu poate fi controlată de nimeni.

24
Noutăţi / Bun Venit în Era Cristalului Însângerat!
« on: December 08, 2010, 03:44:47 PM »
 Începând cu 27 Decembrie 2010 viața din Imperiul Ayarr nu va mai fi aceeași. La ce să se aștepte măreții eroi?
1. Un nou tip de obiecte va fi introdus - Însângerate, ce vor fi colorate în roșu. Aceste obiecte vor putea fi făurite cu ajutorul Cristalului de Sânge ce va fi extras din mine. Vor avea bonusuri de 50% față de celelelte obiecte făurite (cu excepția Razei), dar nu vor putea fi reparate.
2. Tărâmul Însângerat îi așteaptă pe toți cei ce doresc glorie și putere nemuritoare - un antic blestem este în locul unde Castelul Însângerat este construit.
- Breasla ce va conduce Castelul însângerat va putea permite tuturor eroilor să extragă Cristalul Însângerat din Minele Măreției.
- Odată cucerit, Castelul Însângerat va trebui protejat de atacurile creaturilor ce vor avea lor la fiecare 72 de ore cu putere în creștere. Atacul acestor creaturi nu va împiedica ca alte Alianțe să asedieze Castelul Însângerat între timp. Dacă o altă Aliantă va captura Castelul, puterea atacurilor creaturilor nu va fi anulată. Puterea craturilor va fi anulată când acestea vor recuceri Castelul Însângerat.
- Când creaturile redobândesc Castelul toate îmbunătățirile realizate de proprietarul anterior vor fi distruse.
- Toți eroii ce vor extrage Cristalul Însângerat vor plăti taxe Alianței deținătoare ce vor fi calculate sub forma unui procent din resursele adunate. Taxa este returnată către erou dacă acesta este jefuit iar Gărzile Orașului nu l-au protejat.
- Extragerea instantă nu este posibilă în Minele Măreției.
- Gărzile Orașului angajate îi vor proteja doar pe cei aflați în Minele Măreției.
3. Materialele de Făurit vor fi schimbate și dezvoltate:
- O nouă Măiestrie în Meșteșugărit va fi introdusă ce va fi deblocată la atingerea a 100 de Puncte de meșteșugărit - Obiectele Excelente vor putea fi de acum făurite. Numele acestor obiecte vor fi afișate ca cele normale și vor avea 1 bonus (anterior Obiecte Rare).
- Obiectele Rare vor fi deblocate la 200 PM iar șansa lor de făurire va fi Excelentă/3. Vor avea 2 bonusuri (anterior obiecte Legendare). Vor fi colorate în albastru.
- Obiectele Legendare vor fi deblocate la 300 PM iar șansa lor de făurire va fi Rare/2,5. Vor avea 3 bonusuri (anterior obiecte Epice). Vor fi colorate în galben.
- Obiectele Epice vor fi deblocate la 400 PM iar șansa de făurire va fi Legendare/2. Vor avea 4 bonusuri iar aceste bonusuri vor fi mai ridicate în comparație cu fostele obiece Epice. Vor fi colorate în purpuriu.
- O nouă Măiestrie Meșteșugărească va fi introdusă - Făurirea Seturilor. Va fi deblocată la 500 PM. Obiectele făurite vor fi colorate în verde iar șansa lor de făurire Epice/3.
- Alegerea setului ce va fi făurite va fi facută preliminar și va depinde de tipul obiectelor din rețetă. Rețetele învățate de erou vor fi folosite doar pentru făurirea seturilor. Șansa de a făuri un set va fi calculată prima dată și apoi șansele pentru obiectele Epice, Legendare, Rare și Excelente. Regula ce interzice celor din Ranguri mici să echipeze obiecte de Rang Mare va rămâne valabilă.
4. Pietre prețioase cu atribute și cărbunele vor fi divizate în sub-tipuri, în funcție de Rang, cu fiecare 3 Ranguri va fi un nou sub-tip. Rețetele pentru procesarea Pietrelor prețioase vor fi schimbate în conformitate cu acestea.
Ceea ce înseamnă:
- Rangul 1, 2 și 3 vor avea:
Opac brut
Agat Brut
Topaz Brut
Smarald Brut
Adular Brut
Lignit
- Rangurile 4,5 și 6 vor avea:
Opal obișnuit
Agat obișnuit
Topaz obișnuit
Smarald obișnuit
Adular obișnuit
Cărbune de Foc
- Rangurile 7,8 și 9 vor avea:
Opal prețios
Agat prețios
Topaz prețios
Smarald prețios
Adular prețios
Cărbune prelucrat
5. Recompensele pentru Aventuri vor fi complet refăcute. Eroii vor primi recompense mult mai bune dacă reușesc să termine aventura fără a intra într-un Rang mai mare.
6. Trei noi Tărâmuri ale Nimănui își așteaptă Stăpânii.
7. Noi Aventuri în care Eroii se vor confrunta cu noi și misterioși inamici dar și pesonaje cunoscute.
   
      

25
Noutăţi / Re: Lista Seturilor în Imperial Hero
« on: August 04, 2010, 09:29:42 AM »
Rangul 6

Uniforma Breslei Misticilor

4 piese, Set Uşor
Bonusuri:
2 Obiecte echipate: +20 Agilitate, +16 Dexteritate
3 Obiecte echipate: +30 Agilitate, +20 Dexteritate, +20 Inteligenţă, +500 Viaţă
Întregul Set: +40 Agilitate, +40 Dexteritate, +32 Inteligenţă, +1200 Viaţă, +800 Spirit

Uniforma Breslei Vânătorilor

4 Piese, set de greutate medie
Bonusuri:
2 Obiecte echipate: +14 Putere, +20 Dexteritate
3 Obiecte echipate: +18 Putere, +32 Dexteritate, +800 Armură
Întregul set: +32 Putere, +48 Dexteritate, +1200 Armură, +1200 Viaţă

Uniforma Breslei Războinicilor

4 Piese, Set greu
Bonusuri:
2 Obiecte echipate: +800 Viaţă, +400 Spirit
3 Obiecte echipate: +1000 Viaţă, +600 Spirit, +32 Putere
Întregul set: +1800 Viaţă, +800 Spirit, +1200 Armură, +40 Putere

Talismanul Şarpelui

5 Piese, Set uşor
Bonusuri:
2 Obiecte echipate: +10 Agilitate, +10 Dexteritate
3 Obiecte echipate: +20 Agilitate, +20 Dexteritate, +800 Spirit
4 Obiecte echipate: +30 Agilitate, +30 Dexteritate, +30 Inteligenţă, +1000 Spirit, +1000 Viaţă
Întregul set: +40 Agilitate, +40 Dexteritate, +40 Inteligenţă, +1600 Spirit, +1600 Viaţă, +2000 Armură

Aripile Anticului

5 Piese, Set de greutate medie
Bonusuri:
2 Obiecte echipate: +10 Agilitate, +10 Dexteritate
3 Obiecte echipate: +20 Agilitate, +20 Dexteritate, +10 Putere
4 Obiecte echipate: +32 Agilitate, +30 Dexteritate, +24 Putere
Întregul set: +40 Agilitate, +40 Dexteritate, +40 Putere, +2000 Viaţă, +3600 Armură

Imortalitatea Demonului Marin

5 Piese, Set greu
Bonusuri:
2 Obiecte echipate: +16 Putere, +24 Vitalitate
3 Obiecte echipate: +24 Putere, +32 Vitalitate, +10 Dexteritate
4 Obiecte echipate: +36 Putere, +48 Vitalitate, +20 Dexteritate, +1200 Viaţă
Întregul set: +48 Putere, +60 Vitalitate, +40 Dexteritate, +2400 Viaţă, +3600 Armură

26
Noutăţi / Schimbare E-mail Support
« on: June 28, 2010, 02:55:25 PM »
Aducem la cunoştinţă tuturor jucătorilor IH, că începând de astăzi (28 Iunie 2010) adresa electronica pentru suportul jocului a fost schimbată în support_ro@imperialsupport.org

27
Aventuri / Alăturaţi-vă nouă
« on: June 23, 2010, 04:24:22 PM »
Dacă aveţi cunoştiţe vaste de limba engleză sau bulgară şi vă place să traduceţi texte artistice, aveţi posibilitatea să vă demonstraţi cunoştinţele. Echipa IH caută jucători serioşi şi responsabili care, în timpul liber, vor să traducă textele palpitante ale aventurilor. Drept recompensă vom scrie numele traducătorului şi vom oferi Diamante.

Puneţi-vă amprenta în jocul IH

Cei interesaţi pot să ne scrie la: support_ro@imperialsupport.org

28
Noutăţi / Re: Implementări noi
« on: June 12, 2010, 10:52:27 AM »
Noi abilităţi în Imperial Hero

Abilităţi pentru toate Clasele

Făuritor

Fiecare nivel creşte şansa de a făuri obiecte rare, legendare şi epice cu un anumit procent %

Explorator

Fiecare nivel creşte şansele de a găsi resurse cu un anumit procent %

Jefuitor

Fiecare nivel creşte aurul şi obiectele căzute ca pradă cu un anumit procent %. Nu poate depăşii 200%.

Criminal


Fiecare nivel creşte şansele de a alege cel mai puternic oponent cu un anumit procent %.

Întărire

Eroul pierde mai puţină durabilitate a echipamentului când este învins în luptă.

Abilităţile Devastatorului

Frenezie de Luptă

După o lovitură reuşită, puterea următoarei lovituri este mărită cu anumit procent; Apărarea este redusă cu acelaşi procent. Abilitatea este întreruptă după o lovitură nereuşită.

Tăitură Adâncă

Devastatorul ştie slăbiciunile apărării oponentului, şi scade armura cu un anumit procent.

Balansare Măreaţă

Devastatorul măreşte semnificativ atacul când foloseşte Şarjă combinată cu Vârtej.

Abilităţile Gardianului

Menţinerea Poziţiei

După un blocaj reuşit, armura globală este mărită cu un anumit procent pentru tumătoarea rundă. Puterea este scăzută cu acelaşi procent. Această abilitate este întreruptă după un blocaj nereuşit.

Piele de Piatră

Gardianul atinge o concentrare incredibilă ce îi transformă pielea în piatră. Adaugă un % la armura sa globală.

Pas Greşit

Oferă Gardianului o şansă să surprindă oponentul, şi să-i reducă atacul cu 50% în următoarea rundă.

Abilităţile Vrăjitorului de Magie Neagră

Prisma Neagră

Absoarbe un anumit procent din binecuvântarea inamicului şi o foloseşte asupra celor din grup.

Vârtej Mistic

Vrăjitorii fac Vârtej cu toiagul.

Reflectă Atacul

Reflectă un anumit procent din atacul inamicului. Ţinta este aleasă la începutul luptei şi nu poate fi schimbat.


Abilităţile Vrăjitorului de Magie

Prisma Albă

Reflectă un anumit procent din blestemele inamicului.

Vârtej Mistic

Vrăjitorii fac Vârtej cu toiagul.

Resurecţie

Readuce la viaţă un Mercenar mort în timpul luptei, restaurând un procent din Viaţa sa.


Abilităţile Vânătorului din Umbră


Coardă de Arc Puternică

Măreşte atacul maxim pentru ultimele trei lovituri  din raza armei cu un anumit procent.

Ţintire Continuă

Raza este redusă cu 1, dar şansa de lovitură critică este mărită cu un anumit procent pentru fiecare nivel. Ultimele nivele ermit 100% şansă de lovitură critică. Necesită Cuţite de Aruncare sau suliţă.

Invizibilitate


O versiune îmbunătăţită a Evaziunii. Creşte şansa inamicului de a rata oponentul ca ţintă. Dacă eroul este ultimul în luptă, cu invizibilitate reuşită, toţi inamicii ratează turul.


Abilităţile Prădătorului Fantomă


Veteran cu Suliţa

Creşte numărul de runde în care Suliţa face atac complet.


Ţintire Continuă


Raza este redusă cu 1, dar şansa de lovitură critică este mărită cu un anumit procent pentru fiecare nivel. Ultimele nivele ermit 100% şansă de lovitură critică. Necesită Cuţite de Aruncare sau suliţă.

Invizibilitate

O versiune îmbunătăţită a Evaziunii. Creşte şansa inamicului de a rata oponentul ca ţintă. Dacă eroul este ultimul în luptă, cu invizibilitate reuşită, toţi inamicii ratează turul.


Notă:
Aceasta este modelul conceptual al noi abilităţi. Numerele şi cerinţele vor fi anunţate mai târziu. Ar fi plăcut să vedem un topic în Discuţii Generale cu opiniile şi indeile voastre. Vă rugăm, discutaţi pe seama acestor abilităţi. Fiţi obiectivi.


29
Noutăţi / Re: Implementări noi
« on: June 11, 2010, 10:01:44 AM »
Hanul Raiului MarinDecretul Breslei Piratilor Numarul 5564 - Anul 2685, Unirea Ayarra

1.Conform acordului semnat între Breasla Piraţilor, singurul conducător al liberei şi democratei Karaganda, numit CONDUCĂTOR şi Guvernul Imperial Continental, numit CONTRACTOR, datat din 2645 de la Unirea Ayarră, CONDUCĂTORUL închiriază CONTRACTORULUI zona numită "Hanul Raiului Marin" pentru folosire pentru o perioadă de două sute (200) ani
2.Guvernul Imperial Continental va fi obligat să plătească o singură dată în schimbul teritoriului o cantitate în aur egală cu greutatea Suveranului Imperiului Ayarr, plus a întregii sale familii.
3.Breasla Piraţilor va forma un comitet în decursul 1 (unei) luni şi va călători către Imperiul Ayarr continental pentru a cântări greutatea suveranului şi a întregii sale familii.
4.Drepturi şi Obligaţii ale Guvernul Imperial Continental pe timpul contractului:
- Guvernului Imperial Continental îi este interzis să trimită nici un fel de Nave de război la Hanul Raiului Marin
- Guvernului Imperial Continental îi este interzis să trimită trupe militare la
Hanul Raiului Marin
- Guvernul Imperial Continental trebuie să plătească jumătate din veniturile din comerţ realizate de Hanul Raiului Marin către Breasla Piraţilor.
- Breasla Piraţilor nu poartă nici o responsabilitate pentru managementul şi securitatea din Hanul Raiului Marin
- Breasla Piraţilor îşi rezervă dreptul de a interveni în managementul Hanului Raiului Marin în orice moment doreşte.

Bun Venit la Hanul Raiului Marin!

30
Aventuri / Cine nu a vizitat încă subsolul Tavernei Imperiale?
« on: June 09, 2010, 01:27:48 PM »
Un jucător a vizitat deja Curtea din Spatele Tavernei din Oraşul Imperial şi a întâlnit individul ciudat numit Nosfer.
Dacă eşti interesat poţi verifica profilul său din realm 2, cu obiectele sale ce au o aură uşor mai strălucitoare...
Acele obiecte au fost "Îmbunătăţite" cu +10 puncte bonus de atribute alese aleatoriu.
Pages: 1 [2] 3 4 5