Author Topic: İmerial Hero özellikleri  (Read 10880 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline blues

  • Turkish forum admin and
  • Community Manager
  • *
  • Posts: 120
  • Karma: +20/-5
    • View Profile
İmerial Hero özellikleri
« on: May 17, 2009, 12:02:03 PM »
İmerial Hero özellikleri

-   Olayların olduğu devletin adı Aley İmparatorluğu’dur, başkentinin adı İmperial şehridir
-   Devletin 21 eyaleti var. Her eyaletin ana şehri ve de köyü olduğu gibi haydutlar, hırsızlar, korsanlar ve canavarlar ile dolu savaş bölgeleri de vardır.
-   Devletteki eyaletler, içindeki engellerin zorluğuna göre sınıflandırılmıştır. Başkente daha yakın olanlar “daha kolay” , başkentten daha uzak duranlar ise “daha zor” eyaletlerdir.
-   Aley İmparatorluğu’nun etrafı girilmesi imkansız bariyerler ile çevrilmiştir. Batıya – Keder denizi, Doğuya – Kara orman, Kuzeye- Buz dağları ve Güneye - Ümitsizlik çölü
-   Kahraman eşyalarını satmak, satın almak, ya da onarmak için ve de bitiminde ödül olan görevler almak için ana şehre gidebilir
-   Gelişmesinin 4. seviyesine ulaştıktan sonra kahramanın devletin başkentine gitme hakkına sahip olur. Başkentte bulunan arenada, kahraman diğer oyuncularla dövüşmek için bu kişilere meydan okuyabilir
-   Daha çok para almak amacıyla kahramanın, eyaletlerin çoğunda bulunan müzayede salonlarında kazandığı eşyaları satma imkanı var.
-   Eyaletlerde bulunan tavernalarda kahraman yanında savaşacak olan ücretli muharipler alabilir. Bu muhareplerin kendi ekipmanı, gelişen tecrübe puanı ve yaşam enerjisi puanı olacaktır.


Kahramanlar

Kahramanlar, humanoidler veya canavarlar yenerek tecrübe puanı kazanır. Kahramanın ve düşmanlarının tecrübesi, gücü, ödül olarak aldığı eşyalar, işlenen eşyalar ve kahramanın gidip savaşacağı bölgeler olmak üzere tüm özellikler 5 seviyeye (tiere) ayrılmıştır

1.den 9. seviyeye – Seviye (Tier) 1
10.dan 19. seviyeye - Seviye (Tier) 2
20.den 29. seviyeye - Seviye (Tier) 3
30.dan 31. seviyeye - Seviye (Tier) 4
40.dan 50. seviyeye - Seviye (Tier) 5

Kahramanın 3 sınıfı vardır – Savaşçı, Nişancı ve Mistik

-Savaşçı, büyük miktarda yaşam enerjisi puanına, en ağır silahlara ve zırha sahiptir.
-Nişancı her tür menzili silahları kullanabilir – yay, arbalet, atış bıçakları ve ciritler. Beceri ve Çeviklik özelliklerine sahiptir.
-Mistik, müttefiklerini iyileştirme ve onların özelliklerini arttırma becerisine sahiptir
-Tüm kahramanlar 1. Tieri olan Umut Köyü adında eyaletlerde gelişmeye başlar. İçinde bulunan tüm canavar, eşya ve ödüllerin seviyesi 1 ila 9 arasındadır.
-Kahramanlar, oyunun ilk safhası boyunca dayanabilecek kadar basit ekipmana, 100 altına ve 24 görev puanına sahiptirler. Bir savaş bölgesine ya da eyalete gitmeniz için bir de bir eşya işlemeniz için görev puanına ihtiyacınız var.
-Saat başına kahraman 1 görev puanı kazanır
-Yendiği her düşman için kahraman belirli miktarda yaşam enerjisi puanı alır. Bazen de kazandığı zafer için eşya veya altın değerinde bir ödül alır.
-Bir sonraki seviyeye ulaşmak için kahramanın belirli miktarda tecrübe puanı olması lazım. Daha yüksek seviyeye geçerken kahraman sahip olduğu özelliklere dağıtabileceği bonus ve beceri puanı alır.

Kahramanın sahip olduğu özellikleri

-Güç- düşmana verebileceği hasarı belirtir
-Yaşam enerjisi
-Çeviklik-kahramanın savaş sırasındaki hızını belirtir
-El çabukluğu-kahramın silah kullanımı becerisini belirtir
-Zeka- kahramanın Ruh puanını ve alacağı Tecrübe puanını belirtir

Ana meslekler

-Silahçı
- Zırh yapımcısı
-Kuyumcu

İkincil meslekler

-Madenci- madenden kazıp işlediği maddelerden silah, zırh ve mücevherat yapabilir
-Marangoz- biriktirip işlediği ahşap malzemeden zırh ve kalkanlar yapabilir
-Sepici- deriden yapılan zırh ve kalkanlar için gereken derileri işler
-Cilacı-silahların uçlarının ve mücevherlerin yapılması için kullanılan değerli taşları işler

Kahramanın ana ve ikincil olmak üzere iki mesleği seçme hakkı var. İstediği zaman iki meslekten her birini değiştirebilir. Lakin mesleği değiştirdiği anda sahip olduğu tüm zanaat puanını ve ulaştığı zanaatçılık seviyesini keybeder.
Eşyaların işlenmesi için malzemeler ve reçeteler gerekir.
Mesleği seçtikten sonra kahraman 1. seviye olan tüm reçetelere otomatik olarak sahip oluyor. Kalan reçeteleri kahraman marketten satın alarak ya da düşmanı yenerek alabilir.
İşlenmemiş kaynakları eşyalara dönüştürdüğü için ve eşyaları yaptığı için  kahraman zanaat puanı kazanır. Ne kadar çok zanaat puanı varsa işleyeceği eşyanın normalden fazla kaliteli olma şansı o kadar büyüktür. Kazandığı her 100 zanaat puanı zanaat becerilerini arttırır.

Kahramanın uzmanlaşması

15. seviyeyi ulaşınca özelliklerini geliştirmek için kahramanın hangi yola devam edeceğini seçmesi gerekir.
Savaşçı şu iki türden birini seçebilir: Muhafız ve Vahşi Savaşçı. Muhafız savunmaya, Vahşi Savaşçı ise saldırıya bonus alır.
Nişancı şu iki türden birini seçebilir: Hayali Avcı ve Hayali İzci. Hayali Avcı yay ve arbalet ustalığını geliştirir. Hayali İzci hançer, cirit ve kalkan ile dövüş becerilerini geliştirir.
Mistik, Beyaz Mistik ya da Kara Mistik olabilir. Beyaz Mistik müttefiklerinin özelliklerini arttıran kutsama becerilerini geliştirir. Kara Mistik ise düşmanın özelliklerini negatif şekilde etkileyen lanetleme becerilerini geliştirir.

Karşılaşma

Savaşacağı bölgeyi seçtiğinde kahraman karşılaşabileceği düşman ve mesleği vasıtasıyla elde edebileceği kaynak hakkında bilgi almaktadır
Kahramanın savaşma ya da kaynak biriktirme olmak üzere iki seçeneği var. İkisini seçemez. Bazı bölgelerde kahramanın, kaynağı koruyan bekçileri yenmesi lazım.
Savaşın sonucu otomatik olarak hesaplanıp savaştan hemen sonra belirlenir. Kaynak biriktirme de anında olur.
Kahraman yola çıkınca savaş bölgesine varış ve köye geri dönüş olmak üzere iki süre sayılmaya başlar. Bu süreler belirli beceri veya Premium üyelik vasıtasıyla azalabilir.