Author Topic: Witamy w Erze Krwawego Kryształu!  (Read 2854 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Petya__

  • Community Manager
  • *
  • Posts: 65
  • Karma: +28/-1
    • View Profile
Witamy w Erze Krwawego Kryształu!
« on: December 27, 2010, 10:46:54 AM »
27.12.10 życie Imperium Aayarr już nie będzie takie same. Czego muszą się spodziewać wielcy bohaterowie?

1. Zostanie wprowadzony nowy rodzaj przedmiotów - „Krwawe", które będę w kolorze czerwonym. Można zrobić te przedmioty za pomocą wykopanego „Krwawego kryształu". Te przedmioty będę miały ulepszone (50%) bonusy w porównaniu do innych przedmiotów (z wyjątkiem Zasięgu), ale nie mogą być naprawione.

2. Krwawa Ziemia czeka na wszystkich, którzy dążą do nieśmiertelnej chwały - tu, gdzie jest zbudowany Krwawy Zamek rzucono starożytną klątwę.- Gildia, która rządzi Krwawym Zamkiem będzie miała możliwość dawać innym graczom dostęp do wynalezienia Krwawego Kryształu w Kopalniach Mocy.

- Raz zdobyty, Krwawa Zamek musi być chroniony przed coraz mocnejszymi atakami potworów, które będą atakowały zamek co każde 72 godziny. Te ataki nie wyłączają ataków innych gildii, które też będą probowały zdobyć Krwawy zamek. Jeżeli inna gildia zbobędzie zamek, ataki potwórów nie zostaną wyzerowane. Wyzerowanie ataków potworów następuje tylko wtedy, kiedy gildia rządząca zamkiem zostanie wyrzucona z niego przez potwory.

- Wtedy kiedy potwory zdobędą Zamek, wszystkie ulepszenia w zamku i w mieście prowincji zostaną wyzerowane.

- Wszyscy, którzy mają dostęp do Krwawego Kryształu będą zmuszeni płacać podatek rządzącej gildii - procent zdobytych surowców. Podatek może być przywrócony bohaterowi jeżeli on został ograbiony, a Straż miejska nic nie zrobiła.

- Opcja „natychmiastowe wydobycie" w Kopalniach Mocy nie będzie dostępna.

- Wynajęta Straż Miejska będzie chroniła bohaterów, którzy się znajdują w kopalniach.

3. Mistrzostwa rzemieślnicze zostaną zmienione i ulepszone:

- Zostanie wprowadzone nowe Mistrzostwo rzemieślnicze w każdym tierze, które będzie dostępne po osiągnięciu 1000 punktów rzemieślniczych - zostanie wprowadzony nowy „doskonały" przedmiot. Nazwy doskonałych przedmiotów będą takie same jak nazwe normalnych, ale będą dawały 1 bonus (jak dotychczasowe rzadkie przedmioty).

- Dostęp do rzadkich przedmiotów nie zostanie zmieniony - po 200 punktów szansa na zrobienie takich będzie podzielona na 3. Ich nazwy będą w kolorze niebieskim i będą dawały 2 bonusy (jak dotychczasowe legendarne).

- Legendarne przedmioty będą dostępne po osiągnięciu 300 punktów, natomiast szansa na zrobienie takich będzie podziełona na 2,5. Ich nazwy będą w kolorze żółtym i będą dawały 3 bonusy.

- Epickie przedmioty będą dostępne po osiągnięciu 400 punktów i szansa na zrobienie będzie podzieło na 2 w stosunku do legendarnych. Ich nazwy będą w kolorze czerwonym i będą dawały 4 bonusy, które będą ulepszone.

- Zostanie dodana możliwość zrobić przedmiot z zestawu. Ta możliwość będzie dostępna po osiągnięciu 500 punktów. Kolor nazw tych przedmiotów będzie fioletowy, a szansa na zrobienie takich będzie podziełona na 3.

- Wybór przemiotu do zrobienie będzie wstępy i będzie zależał od rodzaju przedmiotu i od receptury. Do zrobienia przedmioty będą używane stare receptury, które zostały już nauczone. Na początku będzie policzona szansa na zrobienie przemiotu z zestawu, a potem będą policzone szansy na zrobienie Epickiego, Legendarnego, Rzadkiego, Doskonałego i Zwykłego przedmiotu. To oznacza, że można zrobić nawet epicki przedmiot z zestawu z przepisu jednorazowego. Przedmiot zachowuje poziom receptury, z której został wykonany. Tj. - reguła, według której niskie poziomy nie mogą dawać przedmiotów wyższych tierów będzie dalej ważna.

4. Atrybutowe kamienia szłachetne oraz węgiel będzie podzielone na podtypy w załeżności od ich Tierów, a z każdym trzecim tierem zostanie wprowadzony nowy typ. W związku z tym ich receptury zostaną też zmienione.

To jeszcze:

- W tierze 1, 2 i 3 będą:
Zwykły Opal
Zwykły Agat
Zwykły Topaz
Zwykły Szmaragd
Zwykły Kamień Księżycowy
Węgiel Brunatny

- W tierze 4, 5, 6 będą:
Półszlachetny Opal
Półszlachetny Agat
Półszlachetny Topaz
Półszlachetny Szmaragd
Półszlachetny Kamień Księżycowy

- W tierze 7, 8 i 9 będą:
Szlachetny Opal
Szlachetny Agat
Szlachetny Topaz
Szlachezny Szmaragd
Szlachetny Kamień Księżycowy
Czarny Węgiel

5. Nagrody zostaną zmienione. Gracze już będą dostawały lepsze nagrody po zakończeniu przygody niezależnie od tego czy osiągnęli następny Tier.

6. Zostaną wprowadzone trzy nowe niczyje prowincje, które czekają na swoich Panów.

7. Zostaną wprowadzone też nowe przygody, gdzie spotkach nowych, ale też i starych wrogów.