Author Topic: Legea în Tărămul Nimănui  (Read 2606 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline zeita

  • Community Manager
  • *
  • Posts: 71
  • Karma: +38/-1
    • View Profile
Legea în Tărămul Nimănui
« on: January 05, 2011, 01:16:05 PM »
Noi reguli si implementări în Tărâmul Nimănui.
Vor fi aplicate pentru toate temnițele din provinciile din Tărâmul Nimănui, nu doar pentru orașe așa cum a fost până acum.
Legile pe care Alianța Conducătoare le poate impune sunt următoarele:

1. Fără legi
- Alianța Conducătoare nu aplică nicio regulă în temnițele provinciei și oraș. Ceea ce înseamnă că oricine poate ataca pe oricine, fără ca Gărzile Orașului să se implice.
2. Protecția Alianței Conducătoare
- Dacă un membru al Alianței Conducătoare este atacat de un alt jucător, Garzile Orașului vor ataca agresorul.
- Regulile pentru alți jucători ce nu sunt membri ai Alianței Conducătoare rămân exact ca la punctul 1.
3. Provincie Civilizată
- Un jucător ce ataca alți jucători în temnițele provinciei și oraș este considerat Proscris. Această descriere va fi vizibilă pentru toți eroii prezenți în temnită sau în oraș și va fi activa timp de 48 de ore.
- Gărzile Orașului vor ataca orice Proscris ce va intra în Orașul provinciei.
- Proscrisul poate fi atacat de toți eroii fără penalizări.
- Dacă Proscrisul merge într-o provincie diferită, controlată de Alianța eroului agresat Gărzile Orașului îl vor ataca. De asemenea și toți eroii.
- Alianța Conducătoare poate stabili o taxă în aur pentru toate resursele ce sunt extrase din provincie, ce este setată ca fiind Civilizată.
- Membrilor Alianței Conducătoare li-se interzice atacarea altor eroi din provincie.

Calcularea taxei de minerit în Provincia Civilizată

1. Eroul ce va extrage o anumită cantitate de resurse, depozitează o sumă de aur către Alianța Conducătoare ce este egală cu cantitatea maximă posibilă de resurse extrase pentru PA date multiplicat cu prețul mediu de licitație al resursei respective din ziua anterioară. Aurul trebuie să fie prezent asupra eroului pentru a fi depozitat.
2. Dacă eroul nu a reușit să extragă cantitatea maximă de resurse posibilă, diferența îi va fi returnată iar restul va fi adăugat la Vistieria Alianței Conducătoare.
3. Dacă eroul este atacat în timp ce extragea resurse, tot aurul depozitat îi va fi returnat - ceea ce înseamnă că Alianța Conducătoare nu va primi nimic.
4. Valoarea taxei poate varia între 0% și 30% din suma de bază conform punctului 1.

Exemplu:

Eroul vrea să extragă Cărbune de 30 Puncte de Acțiune cu cantitatea extrasă de 2-4 iar prețul mediu de licitație al zilei precedente a fost 200, cu taxa de Minerit setată la 30%.
Cantitatea maximă de Cărbune ce poate fi extrasă va fi 120.
Ceea ce înseamnă că depozitul va fi (120x200)x30%= 8000 Aur.
Dacă eroul reușește să extragă 100 Cărbune, Alianța Conducătoare va primi 6000 Aur iar 2000 aur va fi returnat minerului.