Author Topic: Problem sa kompatibilnošću nove verzije flash playera  (Read 2433 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Tiger

  • Community Manager
  • *
  • Posts: 1074
  • Karma: +122/-7
    • View Profile
Problem sa kompatibilnošću nove verzije flash playera
« on: August 10, 2011, 03:32:20 PM »
Posljednja verzija Flash playera 10.3.83.5 - Ima određene probleme kompatibilnosti sa Imperial Hero.
Mogu se pojaviti privremeni problemi sa učitavanjem jednog, nekoliko ili svih prozora igre.
Dok ne popravimo problem, nemojte updatati Flash player na tu verziju.

Tim Imperial Hero se nada da će brzo ukloniti problem i ispričavamo se na neugodnostima koje smo izazvali našim igračima.