Author Topic: Imperial Hero 2.0 üzerine çalışmalar başladı  (Read 12058 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline blues

  • Turkish forum admin and
  • Community Manager
  • *
  • Posts: 120
  • Karma: +20/-5
    • View Profile
Imperial Hero 2.0 üzerine çalışmalar başladı
« on: August 17, 2011, 10:52:35 AM »
Imperial Hero ekibi oyunun 2.0 versiyonu üzerine çalışmaya başladığını zevkle bildiriyor.

Oyunda çok değişiklik olacak:  görsel, fonksyonel ve oyun modeli ile ilgili olan. Değişiklikler Ocak 2012 tarihinde oyuna uygulanmak üzeredir. Biliyoruz ki bu tarih uzak görünüyor, o yüzden yeni özellikleri iki aşamaya ayırıp sizi Imperial Hero 2.0 versiyonunun küçük bir kısmı ile şimdiden tanıştırmak isteriz.

22 Ağustos 2011 tarihinde oyuna neler uygulanmış olacak:

“İmperialı Kahraman” ünvanı – her kahraman için oyunun sonu. 69. seviyeye ulaşan oyuncunun özel bonusu almak amacıyla kendi kahramanını restart etme opsiyonunu veren serüveni alma şansı olacaktır:


1.   Kahramanın zanaat ve savaş olmak üzere iki bonus arasında seçme fırsatı olacak
•   Zanaat bonusunu seçen oyuncu ekstra bonusu olan efsanevi ve epik eşyaları işleyebilecek – efsanevi eşyaların 4,  epik eşyaların 5 bonusu olacak.
•   Savaş bonusunu seçen oyuncu 5 temel özelliğin birinin katsayısına 1 puan ekleyecek (mesela: güç özelliğine bonus alan savaşçı 1,5 katsayı yerine 2,5 katsayı alacak)
•   Oyuncu kendi kahramanını iki kez restart edip iki bonusu alabilir. (yani 2 ünvanı alma şansı olacak)
2.   Restart üzere oyuncu profilinde her zaman görünen “İmperialı Kahraman” ünvanını alacak.
3.   Restart üzere kahraman 500 görev puanı alacak.
4.   Tecrübe puanı sıfırlanır
5.   1. zanaat aşamasının puanı hariç zanaat puanları sıfırlanır
6.   Restart üzere özellik ve beceri puanları sıfırlanır, oyuncular aynı kahraman sınıfını seçebileceği gibi farklı bir sınıfı da seçebilecek
7.   Oyuncunun başarıları olduğu gibi kalır, eğer kahraman oyun boyunca yeni başarılar kazanırsa onlar ilave edilir.
8.   Altın miktarı, eşyalar, elmaslar, loncalar ve premium kalır (gerekli olduğu yerlerde bazıları 1. aşamaya uysun diye değiştirilecektir)
9.   Paralı askerler aynı kalacak; kahraman ilgili seviyeye ulaşınca onları tekrar kullanabilecek.
10.   Kahramanın üstüne kullanılmış eşyalar depoya aktarılmış olacak (depodan çıkartmayı unutmayın!) kahraman ilgili seviyeye ulaşınca tekrar kullanlılabilecektir.

Şehir muhafızlarının yönetiminde değişiklikler olacak. Muhafızlar artık Loncanın ücretli ordusu olacaktır

1.   Şehir Muhafızlarının idaresi saraydan karargaha geçer. Oradan muhafızlar ilgili saraylara gönderilecektir. Garnizonda bulunabilen muhafızların sayısı şimdiye kadar olduğu gibi “Şehir muhafızları” binaısnın seviyesine bağlı olacak. Muhafızların aşaması sarayın aşamasından farklı olamaz.
2.   Loncanın sahip olabildiği muhafızlar grupları sayısı (aşamaya bakılmaksızın) karargahın yönetildiği binanın seviyesine bağlıdır (yeni bina)
3.   Halen muhafızları olan loncalar da böyle binaya sahip olacak ancak sarayı kaybettiklerinde karargahtaki binada muhafızları yerleştirecek boş yer bulunmazsa eğer muhafazlar kaybolacak. (muhafızlar almış olmanıza rağmen bu binayı geliştirmek için acele edin)
4.   Saray veya ileri karakol kayıbı olduğunda muhafızlar ekipmanı ile beraber kaybolmayıp karargaha götürülecek. Bu yeniden kullanılmalarına izin verecek.
5.   Muhafızlar düşman saray veya ileri karakola karşı saldırı görevinde kiralanıp kullanılabilecek (maksimum 20 grup). Saldırıya katılmaları için saldırının yollanacağı saray veya ileri karakolda bulunmaları gerekir.
6.   Muhafızların saraylar veya ileri karakollar arası aktarımı süresi azaltılamayan zaman alacak.
7.   Muhafızlar; tecrübesi ve seviyeleri yükseltilen binada eğitilebilecek. Aşaması arttırılamayacak.

Bazı modüllerin yeniden dengelenmesi:

1.   24 saat başına elde edilen tecrübe puanı 6. ve 7. aşamada ilgili olarak 36 ve 48 olacak
2.   Kanlı saray 7. aşama olacak, onunla ilgili 6. aşama olan serüvenleri değişmez
3.   İleri karakol ve saraylardaki binaların yeni fiyatları, seviyeleri ve bonusları olacak
4.   Karargahın daha yüksek aşamalarda daha fazla seviyeleri ve daha büyük bonusları olacak
5.   İleri karakolun ve sarayın surlarının dayanıklılığı %50 daha güçlü olacak
6.   Kulelerin altın eşdeğerindeki fiyatı daha yüksek olacak
7.   Şehir muhafızları binasının fiyatı artacak, yüksek seviyelerinin fiyat artışı daha küçük oranlarda olacak.
8.   Şehir muhafızlarının yapısı değişecek, her seviye 1-2 gruba izin verir: 1.-10. seviye birer, 11.-20. seviye ikişer (toplam 30 grup)
9.   Epik ve takım eşyalarını üreten zırh ve silah dükkanlarının son seviyeleri bu eşyaların kalitesinin daha yüksek olması garanti edildiği kadar gelişmiş olacak
10.   Özellik iksirleri olan dükkan gelişmiş – seviyeleri ve seviye başına sağladığı bonus sayısı arttırılmış
11.   Reçete dükkanlarının gelişmesi üzere önceki aşamanın reçeteleri de kalacak
12.   Güç özelliği 6 puan başına zararları %1 arttıracak, üst sınırı %150 olacak
13.   Yüksek aşamalarda yeni takımlar
« Last Edit: August 17, 2011, 11:09:49 AM by blues »