Author Topic: Imperial Hero 2.0!  (Read 3140 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Kalina

  • Moderator
  • *****
  • Posts: 18
  • Karma: +2/-0
    • View Profile
Imperial Hero 2.0!
« on: August 17, 2011, 11:01:12 AM »
Ekipa IH pragnie z wielką radością Was powiadomić, że w tok są prace nad wersji 2.0!

Oczekują Was dużo zmian: wizualne, funkcjonalne i zmiany w grze. Będzie dostępna nowa i lepsza, bardziej funkcionalna  wizja, dużo nowych modułów, polepszone stare moduły i t.d. Zmiany zostaną wprowadzone w styczniu 2012r.  Wiemy, że dużo czasu zostało dlatego postanowiliśmy rozdzielić nowych funkcji na dwa etapy. Niektóre nowości w IH 2.0 będziecie mogli zobaczyć jeszcze teraz!  

Co będzie dostępne jeszcze 22. 08.2012:

Odznaczenie „ Imperial Hero” – nowa, podstawowa koncepcja, kulminacja gry każdego bohatera. Po osiągnięciu 69 poziomu gracze będą mogli podjąć wyzwania i jeżeli je pomyślnie ukończą będą mogli restartować swojego bohatera i otrzymają jako bonus:

1.   Musicie wybrać między bonus rzemieślniczy albo bonus wojenny.
•   Ten, który wybierze bonus rzemieślniczy będzie mógł produkować legendarne i epicke przedmioty, które będą mieli jeden dodatkowy bonus – wtedy legendarne przedmioty będą mieli 4 bonusów, a epickie przedmioty – 5;
•   Bohater, który wybierze bonus wojenny będzie mógł dodać współczynnik 1 do jeden z pięciu podstawowych atrybutów ( przykład: wojownik, mający dodatkowy bonus do siły otrzyma współczynnik 2,5 zamiast 1,5);
•   Bohater może być restartowany dwa razy i otrzymać obu bonusów! ( czyli dwie odznaczenia).
2.   Podczas restartowania bohater otrzyma specjalne odznaczenie „Imperial Hero”, które będzie widoczne w profilu na zawsze.
3.   Podczas restartowania bohater otrzyma bonus 500 punktów akcji.
4.   Doświadczenie zostanie wyzerowane do pierwszego poziomu.
5.   Wyzerowane będą wszystkie punkty rzemieślnicze z wyjątkiem tych z pierwszej kategorji.
6.   Podczas restartu  punkty atrybutu i punkty z umiejętności zostaną wyzerowane, a bohaterowie będą mogli wybrać albo ta sama kategoria albo inna.
7.   Osiągnięcia zostają i jeżeli podczas gry bohaterowie osiągną jeszcze, to te nowe są dodawane.
8.   Złoto, przedmioty, diamenty, gildie i premium zostają ( tam, gdzie jest potrzebne będą ze skoregowanymi wartościami dla kategorii 1).
9.   Najemnicy zostaną zachowane i będzie można z nimi korzystać ponownie, kiedy bohater osiągnie odpowiedni poziom.
10.   Przedmioty, które były wyposażone, zostaną przesunięte do schowka ( nie zapominajcie ich stamtąd wyjąć!) i będzie można z nymi ponownie korzystać, kiedy bohater osiągnie odpowiedni poziom.

Zmienia się koncepcja zarządzania straży miejskiej, która już będzie najemnikiem gildii.

1.   Zarządzanie straży zostaje przeniesione do Siedziby Gildii. Stamtąd straż będzie wysyłana do odpowiednich zamkach. Ile jednostek może liczyć garnizon zależy jak i dotychczas od budynka „ Straż miejska”. Straże nie są inną kategorią niż tą, którą jest zamek.
2.   Liczba grupy straży, które gildia może posiadać ( kategorja nie ma znaczenia) zależy od poziomu bydynka, z którego są zarządzani w Siedziby ( nowy budynek).
3.   Wszystkie gildie, które mają straż w tej chili, nie ucierpią od braku takich budynków, ale jeżeli stracą zamek i nie mają wolne miejsce dla straży w budynku Siedziby Gildii, straż zostanie stracona, jak dotychczas ( musicie jak najszybciej rozbudować ten budynek, niezależnie od tego, że już wynajeliście straży).
4.   Po ewentualnej straty zamka albo placówki, straże nie będą usuwane razem s wyposażenia, lecz zostaną przeniesione do Siedziby. To umożliwi ich ponownego użycia.
5.   Straże ( maksymalnie do 20 grupy) będą mogli być wykorzystywane jako najemnici do armii podczas ataku na cudzy zamek albo na cudzej placówki. Aby brać udział w ataku, muszą się znajdować albo w zamka albo w placówki z której jest wysyłany atak.
6.   Transfer straży między zamkami i placówkami jest czasochłonny i jego czas trwania nie moży być zmniejszany.
7.   Straże mogą być szkolone w specjalnym budynku Siedziby, gdzie płacąc odpowiedniej kwoty otrzymają podwyższone doświadczenie i wyższy poziom. Nie jest dopuszczane zwiększenie kategorii.

Modyfikacja istniejących modułów

1.   Zwiększa się liczba punktów akcji, które są generowane na 24 godziny dla 6-ei i 7-ej kategorii, czyli na 36 i 48.
2.   Krwawy zamek staje się 7 kategoria (Tier), istniejące przygody 6-ej kategorii (tier) nie będą zmieniane.
3.   Nowe ceny, poziomy i bonusy do budynkach w placówkach i zamkach.
4.   Siedziba Gildii dostaje więcej poziomów i większych bonusów dla wyższych kategorii.
5.   Mury placówki i zamka dostają 50% więcej punków życia.
6.   Cena wież w złocie się zwiększa.
7.   Cena budynku Straży miejskiej się zwiększa,a zwiększenie tej ceny na ostatnich poziomach jest mniejsze.
8.   Struktura Straży miejskiej się zmienia. Każdy poziom pozwala jedna albo dwie grupy : od 1 do 10 poziomu po 1-ej grupy, czyli 10, a od 11- go do 20-go poziomu po 2-ch grupach, czyli 20 ( razem 30).
9.     Ostatnie poziomy sklepów dla zbroje i broni, które generują epickie przedmioty i przedmioty, które są częścią zestawu, uległy poprawie. Te przedmioty są większej jakości ( epickie są wytwarzane przy pomocy niebieskich i żółtych przepisów, a przedmioty , które są częścią zestawu są przynajmniej legendarne).
10.   Sklep z Napojami dla atrybutów uległ poprawie, jego poziomy są zwiększone, tak samo jak i bonusy które wytwarza na każdym poziomie.
11.   Podczas zwiększenia poziomów różnych sklepach z przepisami będą zachowane i przepisy z poprzednich kategorii.
12.   Atrybut Siły zwiększa uszkodzenia o 1% na każdych 6 punktów ( teraz jest 4) i będzie miał maksymalny limit 150%.
13.   Nowe zastawy dla wyższych kategorii.
« Last Edit: August 19, 2011, 03:45:36 PM by Kalina »