Author Topic: Kahraman  (Read 6141 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline blues

  • Turkish forum admin and
  • Community Manager
  • *
  • Posts: 120
  • Karma: +20/-5
    • View Profile
Kahraman
« on: December 02, 2009, 03:30:19 PM »
1.Sonraki seviyeye nasıl atlarım?

Seviye atlamak için kahramanın gereken tecrübe puanı miktarını kazanması lazım. (Güncel tecrübe seviyesi menünün üst sol kısmındaki sarı renkli çizgi olarak gösterilmiştir.) Tecrübe, kahramanın kazandığı her savaş ve tavernada yaptığı görevler yoluyla kazanılır. Kahramanın yendiği düşmanın seviyesi ne kadar yüksekse, zafer o kadar çok tecrübe puanı sağlar

2. Görev puanı nasıl kazanılır?

1 saat başına kahraman 1 görev puanı otomatikman kazanır. Görev puanı, canavarla karşılaşmak için kullanılabileceği gibi, kaynakların toplanması ve işlenmesi içinde kullanılabilir. Imperial Hero elmasları karşılığında menü Premium’dan Görev Puanı satın alabilirsiniz. Gün başına 24 görev puanı satın alma hakkınız var. Görev puanı tavernadan verilen görevlerin tamamlanmasında ödül olarak da kazanılır.

3. Kahramanın hangi aşamada olduğunu nasıl anlarım?

Oyundaki topraklar, eşyalar ve canavarlar Aşamalar şeklinde bölümlenmiştir.
Her aşama aşağıdaki seviyeleri kapsar:  1  -  9 Seviye -  Aşama 1
10 - 19 Seviye -  Aşama  2
20 - 29 Seviye -  Aşama  3
30 - 39 Seviye -  Aşama  4
40 - 49 Seviye -  Aşama  5

4. Özellik puanı nedir?

Aşama atlarken kahraman; Güç, Yaşam enerjisi, Çeviklik, Silah becerisi ve Zeka olmak üzere sahip olduğu 5 özellik arasında dağıtabileceği 5 özellik puanı alır. Kendisine mahsus olan iki özelliğe 1 özellik puanı dağıtarak kahraman 1.5 bonus puanı alır.  Savaşçılar yaşam enerjisine ve Gücüne, Nişancılar Çevikliğe ve Silah becerisine, Mistikler Çevikliğe ve Zekaya bonus puan alırlar.

5. Kahramana bir uzmanlaşmayı nasıl seçerim?

15. seviyeye ulaştıktan sonra kahramana bir uzmanlaşmayı seçebilirsiniz. Uzmanlaşma, farklı becerilerin ve silah kullanımı tecrübesinin gelişmesine fırsat verir. Uzmanlaşma seçimi özel becerilere puan dağıtmaya yol açar – her beceri puanı basit veya özel olmak üzere iki beceri gruplarından birine eklenebilir.

6. Bir beceriye artık puan dağıtamıyorum.

Becerilerin çoğunun gelişmesi kahramanın seviyesine göre sınırlıdır- her aşamada bir özel beceriye 2 veya 3 puan dağıtmaya izin verilir. Basit becerilerde kahramanın türüne göre maksimum puan tutarı 15 ile 20 seviye arasında dağıtılabilir. Bazı özel beceriler için basit becerilere belirli puan miktarının dağıtılması lazım. Mesela, karşılaşma sırasında Muhafızın pozisyonu için Savunma pozisyonu becerisine 7 puanın dağıtılmış olması lazım.

7. Kahraman özelliklerinin puan sınırı var mı?

Kritik vuruş şansı ve bloke olmak üzere iki özelliğin maksimum seviyesi var. Kritik vuruş silah becerisinden etkilenir. 10 puan silah becerisi için kritik vuruş şansı %1 artar ve bu artış %50i aşamaz. Sadece Nişancının özel becerileri bu şansı arttırabilir. %50lik limit bloke şansı için de geçerlidir.

8. Bloke şansı ve kritik vuruş şansı nasıl hesaplanır? Savaş raporlarında nasıl belirlenir?

Bloke şansı kahramanın sahip olduğu eşyaların bloke puanı toplamıdır (mesela 30 bloke puanı veren Kalkan) +  blokeye belirli bonus puanları veren becerilerden birisi olan Kalkan ustalığı ( mesela %10 – bloke şansı toplamı = %33). Rakibin gücü bu şansı azaltır – 10 güç puanı şansı %1 azaltır, şöyle ki eğer rakibin 30 güç puanı varsa bloke şansı toplamı %30 olur.

Kritik vuruş şansı Silah becerisinden etkilenir – Silah becerisine dağıtılan 10 puan bu şansı %1 artırır. Buna bazı kahramanların sahip olduğu becerilerin (Nişancı’nın kritik vuruşu ve Mistik’in İç konsantrasyonu ) verdiği bonuslarda ilave edilir. Silahın bonus olarak verdiği kritik vuruş puanıda göz önüne alınır. Kritik vuruş şansını %50den bile fazla oranlarda arttırabilen özel beceriler vardır.

Bloke ve kritik vuruş şansını karşılaşmanın her rauntunda sistem zar atarak hesaplar. Eğer zarın gösterdiği sayı 10, kahramanın bloke şansı 25 ise kahraman düşman vuruşunu başarıyla bloke eder ve raporda şöyle yazar: “10/25 başarılı bloke”. Kritik vuruş şansı aynen belirlenir. Atılan zarın gösterdiği sayı kritik vuruş şansından daha küçük olduğu taktirde kritik vuruş gerçekleştirilir.

9.Enerjiye ve Zekaya özellik puanı dağıttığım halde Sağlık ve Mana artmadı.

Enerjiye ve/veya Zekaya dağıttığınız özellik puanı kahramanın sahip olabileceği Sağlık ve Mana kapasitesini(limitini)  arttırır. Bu özelliklere puan dağıttığınız da Sağlık/Mana puanınız otomatik olarak artmaz. Kahramanın Sağlığının/Manasının iyileşmesini beklemelisiniz ya da ona Sağlık/Mana iksiri vermelisiniz.