Author Topic: Svi "Savjeti dana"  (Read 4070 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Tiger

  • Community Manager
  • *
  • Posts: 1074
  • Karma: +122/-7
    • View Profile
Svi "Savjeti dana"
« on: August 06, 2009, 03:00:41 PM »
Sve "Savjete dana" možete vidjeti ovdje!

•   Inteligencija određuje količinu junakovog duha i količinu iskustva koju dobiva. Svaki bod inteligencije daje 5 bodova duhu. Svakih 10 bodova inteligencije daje 1% na osvojeno iskustvo.
•   Svaki junak ima 5 atributa: snagu, vitalnost, okretnost, spretnost i inteligenciju. Različiti junaci dobivaju drukčije bonuse na atribute.
•   Mistik dobiva 1,5 boda na inteligenciju i okretnost za 1 uloženi atributni bod.
•   Ratnik dobiva 1,5 boda na snagu i vitalnost za 1 uloženi atributni bod.
•   Rendžer dobiva 1,5 boda na okretnost i spretnost za 1 uloženi atributni bod.
•   Svaki put kad se junak digne za nivo, prima 5 atributnih bodova i 1 bod vještine za raspoređivanje.
•   Snaga daje bonus na štetu koju čini junakovo oružje. 10 bodova snage smanjuje protivnički blok za 1%.
•   Vitalnost povećava junakovo zdravlje. Svaki bod vitalnosti daje 10 života i 1 bod na obnavljanje zdravlja.
•   Okretnost određuje junakovu brzinu u borbi. Svakih 10 okretnosti daje 1% bonusa na izmicanje protivničkim napadima.
•   Spretnost određuje junakove šanse za uspješni udarac. Svakih 10 bodova spretnosti daje 1% bonusa na kritični udarac.
•   Inteligencija određuje količinu duha koji junak posjeduje. Svaki bod inteligencije daje 5 bodova na junakov duha.
•   Inteligencija određuje koliko iskustva dobivate. Svakih 10 bodova inteligencije daje 1% na dobiveno junakovo iskustvo.
•   Svaki junak može izabrati 2 puta za specijalizaciju nakon nivoa 15. Ratnici se mogu specijalizirati kao zaštitnik ili ratnik bijesa.
•   Svaki junak može izabrati 2 puta za specijalizaciju nakon nivoa 15. Rendžeri se mogu specijalizirati kao lovac iz sjene ili lovac na duhove
•   Svaki junak može izabrati 2 puta za specijalizaciju nakon nivoa 15. Mistici se mogu specijalizirati kao svijetli ili tamni mistici.
•   Mistici mogu liječiti pratioce ili plaćenike tijekom borbe.
•   Različite klase junaka su ograničene na različite klase opreme. Samo ratnici mogu nositi sve vrste oklopa.
•   Mistici mogu koristiti samo lagana oružja i oklope. Mistici su jedini heroji koji mogu koristiti palice.
•   Rendžeri mogu koristiti lagana oružja i oklop te srednje oklope nakon specijalizacije na nivou 15.
•   Ratnici mogu koristiti sve vrste oklopa. Također mogu svladati vještinu kako koristiti po jedno oružje u obje ruke.
•   U svakoj borbi u kojoj sudjeluje, junakova oprema gubi trajnost. Oprema gubi 1 bod trajnost za svaku bitku. Trajnost se gubi i u areni.
•   Kada trajnost opreme padne na 0, ne može se više koristiti u borbi i mora se popraviti. Postoje 3 tipa trgovina gdje možete popravljati opremu.
•   U trgovinama možete popraviti opremu za zlato. Što je oprema bolja, popravak je skuplji. Izrađeni predmeti imaju 2 puta veću trajnost od običnih predmeta.
•   Ako junak pokupi predmet i koristi ga  borbi, predmet postaje vezan za njega. Svi predmeti koje pokupite u tamicama sa više staza su vezani kod pokupljivanja.
•   Predmeti koje dobijete kao ratni plijen u tamnicama sa više staza vežu se na junaka kad ih pokupi. Svi drugi predmeti se vežu ako ih se koristi barem u jednoj borbi.
•   Vezani predmeti ne mogu biti razmijenjivani, licitirani ili korišteni od strane drugih junaka ili plaćenika. Vezane predmete možete prodati samo u trgovinama.
•   Predmeti izrađeni od igrača, imaju povećanu trajnost i mogu imati dodatne bonuse. Te predmete možete kupiti samo u aukcijskim kućama.
•   Jedenje hrane obnavlja junakovo zdravlje. Cijene hrane variraju. Uvijek potražite najbolje ponude. Zalihe hrane u trgovinama su ograničene.
•   Eliksiri daju privrmeni bonus na junakove atribute. Različite boje eliksira predstavljaju bonus na različite atribute. Eliksiri traju samo 5 borbi.
•   Plaćenike možete unajmiti u krčmama. Svaki plaćenik ima osnovnu vještinu koji koristi u borbi. Plaćenici također dobivaju nivoe.
•   Svaki put kad povedete plaćenika u borbu, morate platiti njegove troškove. Iskustvo dobiveno u borbi dijelite s njim na jednake dijelove.
•   Kada plaćenik pogine, mora biti oživljen od strane iscjelitelja. Oživljavanje plaćenika košta zlato. Na istom mjestu možete i preimenovati plaćenika.
•   Možete otpustiti plaćenika samo ako je "gol". Drugim riječima, morate mu oduzeti svu opremu kako bi ga otpustili.
•   Zanatske razine imaju maksimalno 400 zanatskih bodova. Kada dođete do 400 zanatskih bodova, otključavate mogučnost izrade epskih predmeta.
•   Zanatske razine imaju maksimalno 400 zanatskih bodova. Kada dođete do 301 zanatskih bodova, otključavate mogučnost izrade legendarnih predmeta.
•   Zanatske razine imaju maksimalno 400 zanatskih bodova. Kada dođete do 201 zanatskih bodova, otključavate mogučnost izrade rijetkih predmeta.
•   Zanatske razine imaju maksimalno 400 zanatskih bodova. Kada dođete do 100 zanatskih bodova, otključavate pristup sljedećoj zanatskoj razini.
•   Svaka provincija pripada nekoj razini. To znači da sve u toj provinciji se nalazi unutar 10 nivoa.
•   Neke trgovine u provinciji mogu biti druge razine od razine provincije. Primjer: Ako je provincija razine 2(nivo 10-19), u njoj može biti trgovina sa predmetima razine 3(nivo 20-29).
•   Što je provincija dalje od Carskog grada, to je njena razina viša. Tamnice su teže i trgovine nude bolje predmete.
•   Maksimalan nivo junaka je ograničen na 50. Junaci razine 1 su od nivoa 1 do nivoa 9; Junaci razine 2 su od nivoa 10 do nivoa 19; itd.
•   Kada se junak popne za nivo, zdravlje i duh mu se u potpunosti obnove. Kada aktivirate premium članstvo, zdravlje i duh se također u potpunosti obnove.
•   Možete raditi za zlato u krčmi. Samo premium članovi mogu raditi 24 i 48 sati i oni dobivaju zlato i ako prestanu raditi prije završetka posla.
•   Rijetki predmeti su bolji od običnih. Legendarni su bolji od rijetkih. Epski predmeti su bolji od legendarnih. Imena predmeta su zapisana drugim bojama.
•   Ne možete koristiti predmete koji su više razine nego vi. Primjer: Ako želite koristiti kratki mač nivo 14, morate biti barem na nivou 10.
•   Određena oprema zahtijeva minimum snage da bi je mogli koristiti.
•   Ne možete ići u borbu i skupljati resurse kao što su; drvo, rude, ugljen i drago kamenje, ali možete osvojiti krzna.
•   Trebate platiti proviziju da bi postavili predmet na licitaciju. Provizija iznosi 5% za ponudu na 2 sata, 10% za ponudu na 8 sati, 15% za ponudu na 24 sata
•   Putovanja između provincija ne zahtijevaju akcijske bodove. Izrada predmeta, borbene misije i skupljanje resursa zahtijevaju 2 akcijska boda po misiji.
•   Junak obnavlja 1 akcijski bod na sat. Obični junaci mogu imati maksimalno 24 akcijska boda. Premium članovi mogu imati maksimalno 48 akcijskih bodova. Svaki junak počinje sa 1200 slave. Slavu možete osvojiti ako porazite drugog junaka u areni. Slavu dobivate samo u dvobojima 1 na 1.
•   Tijekom borbe u areni junakova oprema gubi trajnost. Ali možete se kladiti i osvojiti zlato za svaku uspješnu borbu.
•   Svaki savez ima vlastiti forum gdje može komunicirati. Ali samo gospodar saveza ima prava administrirati forum.
•   Svaki gospodar saveza može dati razna prava članovima saveza. Samo članovi od povjerenja i vodstvo imaju pristup spremištu saveza.