Author Topic: FAQ - najczęściej zadawane pytania  (Read 5737 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

chegewara

  • Guest
FAQ - najczęściej zadawane pytania
« on: August 14, 2009, 09:53:38 PM »
Zestaw pytań przygotowany i opracowany przez isolde

chegewara

  • Guest
Re: FAQ - najczęściej zadawane pytania
« Reply #1 on: August 14, 2009, 09:55:25 PM »
Bohater

1. W jaki sposób mogę osiągnąć następny poziom?

W celu osiągnięcia kolejnych poziomów bohater potrzebuje odpowiednią ilość doświadczenia, które jest wyświetlane w górnej części ekranu (żółty pasek). Doświadczenie zdobywane jest podczas każdej walki jaką bohater odbywa jak również za każde ukończone zadanie z tawerny. Walki z silniejszymi przeciwnikami dają większą ilość doświadczenia.

2. Gdzie mogę zdobyć punkty akcji (PA)?

Po upływie każdej pełnej godziny bohater otrzymuje 1 punkt akcji. PA mogą być wykorzystane do wysłania bohatera do walki lub do pozyskiwania surowców lub wytwarzania przedmiotów. Dodatkowo PA mogą zostać zakupione w menu Premium za diamenty. Liczba dziennie zakupionych punktów akcji to maksymalnie 24. PA mogą być zdobywane również jako nagroda za wykonanie zadania z tawerny.

3. Skąd mogę się dowiedzieć jaki tier ma mój bohater?

Prowincje, przedmioty i przeciwnicy w grze są podzieleni według poziomów Tier:

            poziom 1 - 9 -tier 1
            poziom 10 - 19 - tier 2
            poziom 20 - 29 - tier 3
            poziom 30 - 39 - tier 4
            poziom 40 - 49 - tier 5
            
4. Jaki jest zamysł punktów atrybutów?

Po awansie na kolejny poziom bohater otrzymuje 5 punktów atrybutów, które gracz może rozdzielić pomiędzy 5 możliwych atrybutów - siłę, witalność, zwinność, zręczność i inteligencję. Każda klasa bohatera posiada bonus w 2 atrybutach - oznacza to iż za kazdy 1 punkt atrybutu bohater otrzymuje 1,5 punkta w takim atrybucie. I tak, wojownik ma bonus do siły i witalności, łowca do zwinności i zręczności, a mistyk do zwinności oraz inteligencji.

5. Kiedy będę mógł/mogła wybrać specjalizację dla mojego bohatera?

Po osiągnięciu 15 poziomu bohater otrzymuje możliwość wybrania specjalizacjii podążyć w jednym z dwóch kierunków. Dotyczy to każdej klasy bohatera i zawiera w sobie różne umiejętności oraz daje możliwość rozwijania mistrzostwa w posługiwaniu się różnymi rodzajami broni. Wybranie specjalizacji daje możliwość przydzielania punktów do dodatkowych umiejętności, ale należy pamiętać, że za każdy poziom otrzymujemy 1 punkt do umiejętności i może on być przydzielony albo do jednej z podstawowych umiejętności albo do tych ze specjalizacji, nigdy w obu jednocześnie.
 
6. Nie mogę przydzielić więcej punktów do jakiejś specjalizacji. Dlaczego?

Rozwój większości umiejętności jest ograniczony przez poziom rozwoju bohatera - zwyczjowo jest tak, że można przydzielić 2-3 punkty na każdy tier rozwoju bohatera w poszczególnych umiejętnościach. Jeśli chodzi o podstawowe umiejętności, to maksymalny rozwój jest możliwy już przy poziomie 15-20, zależnie od klasy bohatera. Umiejętności ze specjalizacji mają indywidualne wymagania, na przykład wymagają określonego rozwoju podstawowych umiejętności w celu odblokowania możliwości rozwoju umiejętności - dla przykładu pozycja strażnika u wojownika wymaga by bohater miał rozwiniętą pozycję obronną na 7 punktów.

7. Czy jakieś parametry bohatera mają limit?

Tak, są pewne limity w grze. Każde 10 punktów zręczności daje bonus 1% do szansy na cios krytyczny.Niemniej jednak, biorąc pod uwagę podstawowe umiejętności łowcy/mistyka (wewnętrzna koncentracja czy krytyczne uderzenie) a także bonus z broni, łączna ostateczna szansa na cios krytyczny nie przekroczy 50%.
To samo tyczy się szansy na zablokowanie ciosu, nie może ona przekroczyć 50%.

8. Szansa na zablokowanie ataku lub szansa na zadanie ciosu krytycznego.

Powiedzmy, że bohater jest wyposażony w krótki miecz z parametrem blok 12 oraz tarczę z blokiem 20. Powiedzmy też, że bohater ma rozwiniętą umiejętność mistrzoswo tarczy, która daje mu 10% szans na blok. Szansa na zablokowanie ciosu jest sumą tych parametrów: 12+20+10%*20=34.  Należy jeszcze wziąć pod uwagę siłę przeciwnika, która za każde 10 punktów zmniejsza szansę na blok o 1%.

Podobnie ma się sytuacja odnośnie krytycznego ciosu. Bonus z broni + bonus z umiejętności + 1% za każde 10 punktów zręczności bohatera. Suma tych parametrów nie może przekroczyć 50, nawet jeśli bohater ma rozwinięte umiejętności zwiększające szansę na cios krytyczny to i tak w chwili wyliczania szansy jest to obcinane do 50%.

Za każdym razem losowana jest liczba całkowita z przedziału 1 do 100. Jeżeli liczba jest mniejsza lub równa niż szansa zaistnienia zdarzenia, wtedy zdarzenie się udaje. Na przykład, bohater ma szansę 34% na cios krytyczny. Rzucane są kości i mamy 2 możliwe przypadki:
1)   <<dowolna liczba między 1 a 34>>/34
      Krytyczny cios powiódł się!
2)   <<dowolna liczba między 35 a 100>>/34
   Nie powiódł się krytyczny cios i powyższa wiadomość nie pojawi się w raporcie z walki.
   To samo dotyczy innych umiejętności, takich jak blok, szansa na uniknięcie ciosu, zatruciei inne związane z losowym zdarzeniem.

9. Dlaczego po przydzieleniu punktów atrybutów do witalności czy inteligencji moje aktualne zdrowie/duchowość nie zwiększają się?

Przydzielenie punktów do tych atrybutów zwiększa tylko maksymalny poziom puktów zdrowia czy duchowości. Jednak nie uzupełnie to tych parametrów do nowej maksymalnej wartości.


chegewara

  • Guest
Re: FAQ - najczęściej zadawane pytania
« Reply #2 on: August 17, 2009, 07:49:58 PM »
Zawody i praca

1. Dlaczego nie mogę pozyskiwać surowców (drewna, rudy i innych)?

Surowce mogą być pozyskiwane jedynie przez bohaterów, którzy wybrali dla siebie zawody. Każdy bohater otrzymuje możliwość pozyskiwania i obrabiania surowców tylko określonego typu, zależnie od wybranych zawodów - na przykład górnik może wydobywać i przetapiać rudę na sztabki ale nie może pozyskiwać drewna.

2. W jaki sposób mogę wybrać dla siebie zawód?

Bohater może wybrać zawód dopiero po osiągnięciu 5-tego poziomu. Aby tego dokonać musi także udać się do Imperialnej stolicy i odwiedzić Imperialną gildię rzemieślników, tam będzie dokładny opis wszystkich zawodów. Jest możliwość wyboru dowolnego głównego zawodu, który pozwoli na wytwarzanie przedmiotów oraz drugiego zawodu, który pozwala pozyskiwać i przerabiać surowce.

3. Czy będę mógł/mogła zmienić zawód swojego bohatera?

Oczywiście. Zawody mogą być zmieniane w dowolnej chwili. Wystarczy wybrać opcję reset w menu rzemiosła. Zmiana zawodu wiąże się jednak z pewnymi stratami. Wszystkie zgromadzone do tej pory punty rzemiosła oraz receptury jakie bohater się nauczył przepadają. Po zresetowaniu zawodu bohater musi ponownie udać się do Imperialnej stolicy i ponownie odwiedzić Imperialną gildię rzemieślników.

4. Jakie jest najlepsze miejsce w którym mogę pozyskiwać surowce?

Szansa na pozyskiwanie surowców jest różna i zależy od miejsca w którym zdecydujemy się na pozyskiwanie ich. Szansa na pozyskanie surowców różni się i mieści się w przedziale od pewne do rzadkie i jest wyświetlane w każdej lokalizacji jaką wybierzemy.

5. Gdzie mogę szukać kamieni szlachetnych w prowincji tier 1?

Szlifierz może szukać kamieni szlachetnych dopiero po osiągnięciu poziomu 10 w prowincjach Haroda, Farolin oraz Sonoria. Wcześniej możliwe jest zdobywanie kamieni tylko po walkach albo z handlu z innymi graczami na aukcji.

6. Skąd mogę zdobywać złoto?

Bohater może zdobywać złoto w każdej walce lub za wykonanie zadań z tawerny, ze sprzedaży przedmiotów w sklepach jak również na aukcjach. Po wybraniu zawodu otrzymujemy równiesz możliwość podejmowania pracy zleceniowej a stawka godzinowa za takie zlecenia wzrasta wraz ze wzrostem doświadczenia, zarówno w walce jak i w rzemiośle. Dodatkowo osoby posiadające wykupione konto premium mogą w dowolnej chwili przerwać pracę i otrzymają wynagrodzenie za czas jaki do tej pory przepracowali.

7. Jak mogę skorzystać z zadań specjalnych w tawernie?

Zlecenia specjalne mają za zadanie zachęcić bohaterów do rozwijania swojego rzemiosła. Zlecenia specjalne dostępne są dla bohaterów mających przynajmniej 1 CP w jednym z dwu zawodów - w takim przypadku, jeżeli tylko wymagania ze zlecenia zostaną spełnione, zlecenie będzie aktywne. Bardziej doświadczeni rzemieślnicy mają szansę na zdobycie lepiej płatnych zleceń, ponieważ podstawowa stawka jest mnożona przez współczynnik zależny od ilości punktów rzemiosła w odpowiednim tier.

8. Od czego zależny jest sposób generowania zadań w tawernie?

Zadania w tawernie generowane są całkowicie przypadkowo co 12 godzin jeżeli gracz posiada premium lub co 24 godziny jeśli nie ma premium. Wygenerowane zostają 2 zadania spośród których gracz musi wybrać jedno i zaakceptować je, co automatycznie powoduje zablokowanie drugiego zadania. Zadania są podzielone na grupy i mogą wymagać od bohatera zabicia określonych wrogów, pozyskania surowców lub wytworzenia przedmiotów. Zadania związane z produkcją oparte są na aktualnych zawodach jakie posiada bohater ale nie są brane pod uwagę możliwości bohatera (to jaki ma tier), co oznacza, że możliwe jest zaakceptowanie zadania które nie moze być wykonane w danej chwili. Za ukończenie zadania oferowane są różne nagrody - różna ilość złota, doświadczenia, punktów akcji a także diamentów. Jednak nie wszystkie zadania przyniosą zysk bohaterowi i zależy tylko od szczęścia.

9. Nie mogę ukończyć zadania które wziąłem/wzięłam, mimo iż pozyskałem/am potzrebne materiały (wykonałem/am przedmioty). Dlaczego?

Na początek najlepiej sprawdzić postęp zadania w książce zadań - postęp musi być zaznaczony jako ukończone - surowce muszą być pozyskane we właściwych lochach, to samo tyczy się zadań z zabijaniem przeciwników. Jeżeli zadanie jest już opisane jako ukończone, wtedy upewnij się, że wymagane surowce lub wyprodukowane przedmioty masz w swoim plecaku - pamiętaj, że zostaną one zabrane by mogło być zaliczone zadanie. Jeżeli nie masz w plecaku wszystkich przedmiotów wymaganych do zakończenia zadań przenieś je do plecaka lub wyprodukuj kolejne.


10. Dlaczego nie mam kolejnych zadań w tawernie?

Po osiągnięciu przez bohatera kolejnego poziomu tier traci on możliwość na otrzymywanie zadań w prowincjach z tier niższym niż jego własny. Oczywiście ma możliwość na ukończenie zadań które wcześniej zaakceptował ale później pozostaje szukanie szczęścia (i nowych zadań) w prowincjach z wyższym tier.