Author Topic: Ekipman  (Read 2602 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline blues

  • Turkish forum admin and
  • Community Manager
  • *
  • Posts: 120
  • Karma: +20/-5
    • View Profile
Ekipman
« on: December 02, 2009, 03:32:59 PM »
-Kahramanın kullandığı ekipmanın seviyesinin kendi seviyesiyle aynı olması gerekiyor mu?

Hayır. Kahramanın kullandığı eşyaların seviyesi değil, aşaması kahramanın aşamasıyla aynı olmalıdır. Yani, 10. seviye olan kahraman (2. aşama) 10-19 seviye(veya daha düşük aşama) olan ekipmanı kullanabilir.Böylece daha iyi ekipmanı olan kahramanın daha yüksek seviye olan rakiplerle savaşma şansı olur. 

-Kahramana istediğim eşyayı giydiremiyorum. Neden?

Kahraman kendi çeşidine ve aşamasına uygun ekipman kullanabilir. Savaşçılar ağır zırhları kullanabilir, Mistikler ise hafif deri zırhları kullanırlar. Her eşyanın tanımı kahraman çeşidine ve sınıfına uygun olup olmadığına dair bilgi verir.

-Eşyaların kahramana ait olması ne anlama gelir?

Kahramanın karşılaşmada 1 kez kullandığı eşya artık ona ait olur ve eşyanın kime ait olduğuna dair bir açıklama gösterilir.Bu eşya kimse tarafından kullanılamaz (kahramanın paralı askerleri tarafından dahil) ve müzayedede satılamaz. Eşya, kahraman kaynak toplama görevine giderken eyaletler arası hareket ettiği sırada giydirilmediği taktirde ona ait olur.

-Karşılaşmadan kazandığım eşyayı müzayedede satamıyorum. Neden?

Çoklu savaş bölgelerinde kazanılan eşyalar kahramana otomatikman ait olur. Kimse tarafından kullanılamaz, müzayede satılamaz. Sadece dükkanlarda altın karşılığında satılabilir. Reçeteler, deri, kemik, yiyecekler ve iksirler istisnaya sahiptir.

-Karşılaşmanın 20 rauntundan sonraki verdiğim hasarın azalmasının sebebi nedir?

20 raunttan fazla süren karşılaşmaya katılan Nişancının kullandığı ciritin verdiği hasar yarıya azaltılır. Bunun amacı ciritin fazladan verdiği hasarı ve daha büyük menzilini dengelemek.

-Reçeteleri nasıl elde edebilirim ve seviyesi ne gösterir?

Reçetenin seviyesi işlenebilecek eşyanın seviyesini gösterir. 14, 24, 34 v.s. seviye olan eşyalara ait reçeteler dükkanlardan satın alınabilir. Daha yüksek seviye olan eşyalara ait reçeteler (16,18 v.s) karşılaşmadan kazanılabilir veya müzayededen satın alınabilir.

-Ekipmanın dayanıklılığı neye bağlı ve 0’a düşünce ne olur?

Çeşidine ve seviyesine bağlı olarak eşyanın belirli dayanıklılığı var. Her karşılaşmada eşya dayanıklılığından 1 puan kaybeder. Dayanıklılığı 0 olan eşya tamir edilmeden kahraman savaşmaya gidemez. Eşyalar her dükkanda altın karşılığında tamir edilebilir; seviyesi ve hasarı ne kadar yüksekse tamiri de o kadar pahalı. Zanaatçılar tarafından işlenen eşyaların dayanıklılığı 2 kat daha büyük.

-Zırhın önemi nedir?

Zırh, kahramanın hasarlarını azaltır. 15 puan zırh düşmanın verebileceği hasarı 1 azaltır. Daha güçlü zırhın kritik vuruşta verdiği hasar 3 kat daha büyük

-Paralı askerim daha yüksek aşamaya ulaştı. Aynı aşama olan eşyaları üzerine neden giydiremiyorum?

Paralı asker karşılaşmalardan tecrübe kazanıp daha yüksek seviyelere ulaştığı halde daha yüksek aşamayı atlayamaz. Buna göre daha yüksek aşama olan ekipmanı kullanamaz, dolayısıyla daha güçlü rakiplere karşı çıktığında daha küçük hasar verir.