Author Topic: Imperial Hero - promjene  (Read 2400 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Tiger

  • Community Manager
  • *
  • Posts: 1074
  • Karma: +122/-7
    • View Profile
Imperial Hero - promjene
« on: December 09, 2009, 02:48:46 PM »
1. Nove Mogućnosti:

 - Biti će dodan klizač za izradu više predmeta kod glavne profesije. Klizač će se moći koristiti do 200 zanatskih bodova.

 - Klizač za obradu resursa će biti dodan i za sakupljačke profesije rudara i tesara.

 - Maksimalan broj zanatskih bodova je dignut sa 400 na 600 za zanatske razine 3, 4, 5. I maksimalne količine koje rudari i tesari mogu naći su  dignute u skladu sa tim, kao i bonusi za tesare i draguljare. Nakon što dostignete 500 i 600 zanatskih bodova, crvena zvijezdica će zamijeniti žutu da bi prikazalu uspjeh u vještini.

 -  Klizač neće podizati bonus na šanse izrade rijetkih predmeta za +1(3% prije, 4% sada).

 

2. Popravljeni bugovi

  - Predmeti se neće pojavljivati jedan iznad drugog u inventaru nakon izrade.

 - Ako premašite 24 sata sa izradom predmeta, vrijeme će sada biti prikazano pravilno.