Author Topic: O rijetkim, legendarnm i epskim predmetima kod zadataka  (Read 2693 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Tiger

  • Community Manager
  • *
  • Posts: 1074
  • Karma: +122/-7
    • View Profile
O rijetkim, legendarnm i epskim predmetima kod zadataka
« on: December 16, 2009, 06:31:36 PM »
Samo obični predmeti se računaju kod zadataka. Ako napravite rijetki/legendarni/epski predmet, sustav će vam reći da vam fali predmet i morate izraditi još jedan predmet. Ili više ako ste izradili više predmeta koji nisu obični.