Author Topic: Dobrodošli u eru Krvavog kristala!  (Read 2646 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Tiger

  • Community Manager
  • *
  • Posts: 1074
  • Karma: +122/-7
    • View Profile
Dobrodošli u eru Krvavog kristala!
« on: December 12, 2010, 12:16:55 PM »
27. prosinca 2010, život u carstvu Ayarra više neće biti isti. Što junaci mogu očekivati?

1. Biti će uveden novi tip predmeta – „Krvavi predmeti“ – crvene boje. Ti predmeti će biti izrađeni uz pomoć Krvavih kristala, koji će se rudariti. Oni će imati 50% bolje karakterisitke u odnosu na ostale predmete(s iznimkom onih na daljinu), ali neće se moći popraviti
2. Zemlja krvi željno očekuje sve željne slave i moći – drevno prokletstvo leži nad mjestom gdje je izgrađen Krvavi dvorac.
- Igrači saveza koji će kontrolirati Krvavi dvorac će moći rudariti Krvave kristale iz Rudnika moći.
- Nakon osvajanja Dvorca krvi, trebati će ga i štititi od napada raznih stvorenja, koji će se dešavati svakih 72 sata, sa sve jačim napadima. Napadi stvorenja neće sprječavati druge saveze da pokušaju zauzeti Krvavi dvorac. Ako protivnički savez zauzme Krvavi dvorac, snaga stvorenja neće biti smanjena. Snaga stvorenja koji napadaju će biti vraćena na početnu samo ako stvorenja zauzmu dvorac.
-Kada stvorenja zauzmu dvorac, sva poboljšanja koja je savez napravio će biti uništena.
- Svi junaci, koji rudare Krvave kristale, će plaćati porez u zlatu vladajućem savezu. Porez će biti obračunat na temelju količine sakupljenih resursa. Porez će biti vraćen junaku ako će biti opljačkan, a Gradski čuvari ga nisu zaštitili.
Trenutno rudarenje u Rudnicima moći neće biti moguće.
Unajmljeni Gradski čuvari će štitit samo junake koji se nalaze u Rudnicima moći.
3. Zanatske vještine će biti promijenjene i proširene:
- Nova zanatska vještina će biti uvedena, nakon dostizanja 100 zanatskih bodova – „Odlični2 predmeti će biti izrađeni. Imena tih predmeta će biti prikazana kao i obični predmeti, ali će imati 1 bonus(kao nekadašnji rijetki predmeti).
- Rijetki predmeti će se otključavati nakon 200 ZB i šanse za izradu će im biti Odlični/3. Imati će 2 bonusa (kao nekadašnji legendarni predmeti).
- Legendarni predmeti će se otključavati nakon 300 ZB i šanse za izradu će im biti Rijetki/2,5. Imati će 3 bonusa (kao nekadašnji epski predmeti).
- Epski predmeti će se otključavati nakon 400 ZB i šanse za izradu će im biti Legendarni/3. Imati će 4 bonusa i ti bonusi će biti povećani u odnosu na nekadašnje epske predmete. Biti će ljubičaste boje.
- Biti će uvedena nova Zanatska vještina – Izrada kompleta. Biti će otključana na 500 ZB. Kompleti će biti zelene boje i šanse će im biti Epski/3.
- Šanse za izradu dijela kompleta će biti određene unaprijed i ovisiti će o tipu predmeta koji radite. Trenutni naučeni recepti junaka će biti korišteni za izradu dijelova kompleta. Kod izrade će prvo biti izračunate šanse za dio kompleta, a tek onda za epske, legendarne, rijetke i odlične predmete. To će omogućiti i izradu da i Globalni epski recept dobiven na mapi bude izrađen kao dio kompleta. Izrađeni dio kompleta će biti onog nivoa kojeg je i recept. Pa će pravilo da niže razine ne mogu koristiti predmete više razine ostati valjano.
4. Atributno drago kamenje i ugljen će biti podijeljeni u podtipove, ovisno o razini, pa će svaka treća razina imati novi podtip. Recepti za drago kamenje će biti promijenjeni na slijedeći način.
To znači:
Razine 1, 2 i 3 će imati:
Grubi opal
Grubi ahat
Grubi topaz
Grubi smaragd
Grubi mjesečev kamen
Ugljen lignit
- Razine 4, 5 i 6 će imati:
Običan opal
Običan ahat
Običan topaz
Običan smaragd
Običan mjesečev kamen
Vatreni ugljen
- Razine 7, 8 i 9 će imati:
Dragocjeni opal
Dragocjeni ahat
Dragocjeni topaz
Dragocjeni smaragd
Dragocjeni mjesečev kamen
Ugljen za kovanje
5.Zadaci glavne priče će biti promijenjeni. Junaci će primati puno bolje nagrade, ako završe sve zadatke prije prelaska na višu razinu.
6. Otvoriti će se dodatne 3 Ničije zemlje, koje će čekati vladara.
7. Nove priče, u kojima će vas očekivati brojni tajanstveni neprijatelji, kao i neki već upoznati.