Author Topic: Održavanje servera danas  (Read 2732 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Tiger

  • Community Manager
  • *
  • Posts: 1074
  • Karma: +122/-7
    • View Profile
Održavanje servera danas
« on: January 13, 2010, 11:39:22 AM »
Danas, 12:00 po serveru (GMT +2), serveri Imperial Hero će biti na kratkom održavanju.

Tijekom održavanja, biti će izvršeni neki popravci i dodane nove mogućnost:

Popravci:

 - Svi atributni napici će raditi i za plaćenike

Nove mogućnosti

1. Biti će promijenjen višesstruki izbor u izborniku Junak.
2. Vremenske napitkeće sada biti moguće produžiti. To će biti moguće samo ako ste već imali borbu s tim napitkom i napitak koji želite dodati je isti kao trenutni napitak. Bonusi se neće dodavati jedan na drugi.
3. Moći ćete označiti i odvući više napitaka u inventar saveza i u svoju kuću i obrnuto.
4. Kada Premium članstvo istekne, torbe 2 i 3 neće nestati. Nakon isteka će biti dostupne 2 opcije:
a) produženje Premium članstva;
b) premještanje predmeta iz torbi;
5. Nove natuknice u izborniku Junak.