Author Topic: Imperial Hero: Doba Kaosa  (Read 3305 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Tiger

  • Community Manager
  • *
  • Posts: 1074
  • Karma: +122/-7
    • View Profile
Imperial Hero: Doba Kaosa
« on: February 03, 2010, 01:24:26 PM »
Doba Kaosa

IO tim je presretan da vas može obavijestiti o završetku zadnjeg bitnog modula igre: „Dvorci saveza“, koji će također označiti početak prve službene ere:

Imperial Hero: Doba Kaosa

Svjetovi će biti preseljeni(Beta, Svijet 3) u službenu eru igre d kraja veljače i neće biti nikakvog resetiranja ili brisanja servera – ta dva svijeta će biti preimenovani u Svijet 2 i Svijet 3.

Što se očekuje s novim modulom.

Nakon slabljenja centralne vlasti, većina graničnih provincija su se odvojile i postale neovisne, što ih je pretvorilo u polje neprekidnih bitaka između najmoćnijih saveza koji žele preuzeti vlast u njima. Sve provincije razine 5, osim Vječno bijele provincije su u kaosu, kao i provincija Falar i provincija Tamnog stabla (razina 4).

Što to znači za igru:

1. Sve provincije će biti naseljene i dostupne (21 ukupno).

2. Sve provincije koje su sada zaključane, ćete vidjeti kada se uvede novi modul, zvati će se „Ničija zemlja“ i biti će podijeljene u 3 tipa:

-   Sigurne – u njima vas neće moći napasti drugi igrači, osim u Izazovu)
-     Opasne  - provincije u kojima vas drugi igrači mogu napasti u tamnicama, ali ne u gradu
-   Ničija zemlja – provincije u kojima možete biti napadnuti bilo gdje (grad, tamnice…)

3. U Ničijoj zemlje u gradu ne postoje građevine i pripada Dvorcu provincije koji je u vlasništvu NPC-a. Dvorac može biti zauzet od saveza i pretvoren u Dvorac saveza čime savez proglašava vlast u cijeloj provinciji.

Prava vlasništva:

Vladari provincije mogu podići građevine u gradu, oporezivati stvari koje se prodaju u gradskim trgovinama (porez ide u riznicu saveza), kao i postavljati pravila borbe u gradu, koja će provoditi unajmljeni plaćenici (ne trebate poštivati ta pravila, ako možete pobijediti čuvare grada). Drugim riječima – u Ničijoj zemlji pravila postavlja i provodi savez vladar.

4. Svaki savez će imati Sjedište saveza u kojem može graditi građevine saveza koje će poboljšavati proizvodnju predmeta i obradu resursa.

5. Svaki savez može izgraditi Predstražu u svim provincijama ( sve dok imaju razvijeno Sjedište saveza), u kojem savez može graditi građevine koje će poboljšavati obradu resursa, borbene vještine, dobivanje iskustva, lokalno skrovište koje funkcionira na isti način kao i globalno, ali samo u određenoj provinciji, kao i obrambene građevine kada se Predstraža nalazi u Ničijoj zemlji.

6. Svaki savez može pokušati osvojiti dvorac drugog saveza. Da bi to učinili, mora se izvesti Napad na utvrdu, u kojoj sudjeluju svi članovi saveza i njihovi plaćenici. (U teoriji – savez može dostići 100 članova, što znači da borba može biti 600 protiv 600…) Kada se Napad an utvrdu objavi, savez koji se brani ima neko vrijeme da se pripremi, (napad se neće izvršiti odmah nakon objave, prije toga mora proteći neko vrijeme a kad protekne, izvršava se napad).

7. Nakon uspješnog Napada na utvrdu, napadački savez preuzima vlast nad dvorcem, kao i gradom. (savez koji je izgubio može pokušati ponovno zauzeti dvorac na isti način). Nakon preuzimanja dvorca, neke građevine gube nivo.

8. Gradske građevine u Ničijoj zemlji imaju nove opcije koje nisu dostupne u običnim gradovima – svi predmeti se generiraju od igrača što znači da sve što je ponuđeno, prodaju igrači – ako netko kupi napitke, ostali će morati čekati na novu pošiljku. Dobra vijest je da će tu postojati napitci i predmeti koje nećete moći kupiti drugdje.

9. Vlasništvo nad dvorcem daje i dodatne prednosti – pojačava efekt svih građevina Predstraže u toj provinciji, kao i Sjedišta saveza. Sjedište saveza će biti moguće premjesiti kao i kuću igrača.

10. Cijene građevina će biti računate na drukčiji način od trenutnog koji se koristi za istraživanja, tako da će građevine poskupljivati sporije.

11. Vođe saveza će moći odrediti „porez“ za sve članove saveza koji će automatski ići u spremište saveza.

12. Vođe saveza će moći zaposliti upravitelje/časnike ili igrače koji će biti odgovorni za određenu provinciju ili dvorac, pa će na taj način oni moći se brinuti za proces gradnje u provincijama.

13. U opsadama dvorca mogu sudjelovati samo igrači bliski razini provincije, što znači da ako je dvorac u provinciji 4, samo igrači razine 4 mogu sudjelovati.

14. Svaki savez će imati profil, gdje će se moći upravljati postignućima (opsade, kontrola provincije, itd.)

Dobrodošli u eru Kaosa, u kojoj će samo najmoćniji savezi moći odrediti svoju sudbinu i zavladati svijetom te zapisati svoej ime u povijest Carstva!


Uživajte. :)
« Last Edit: February 03, 2010, 05:49:26 PM by Tiger »