Author Topic: Imperialı Kahraman: Kaos dönemi  (Read 2144 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline blues

  • Turkish forum admin and
  • Community Manager
  • *
  • Posts: 120
  • Karma: +20/-5
    • View Profile
Imperialı Kahraman: Kaos dönemi
« on: February 04, 2010, 02:17:58 PM »
İmperialı kahraman ekibi oyunun son önemli bölümü olan “Lonca sarayları”  size zevkle açıklıyor. Bunun yanısıra oyunun ilk resmi dönemi de başlıyor:

İmperialı Kahraman: Kaos dönemi

Beta ve 3. diyarların resmi döneme geçişi oyun kahramanlarının özelliklerinde değişiklikler olmadan Şubat ayının sonunda gerçekleşecek.

Değişiklik ve yeniliklere hazır olunuz. Oyunun bu son safhası aktif olunca gelişiminin ilk aşaması bitecek.

Yeni dönemden neler bekleyelim?

İmparatorluğun merkez yetkisinin gücü azaldığı için sınır eyaletlerinin büyük kısmı ayırılıp bağımsız olur ve böylece en güçlü loncaların kendi kontrolü altına almaya çalıştıkları bunun uğruna da durmadan savaştıkları alanlar haline gelirler. Bembeyaz eyaletinden başka Aşama 5 olan tüm eyaletler ve Aşama 4 olan Falar ile Kara orman eyaleti ayrılıp kaosa düşer. Oyun planında bu ne demek?

1. Tüm eyalteler (sayısı 21) yerleştirilmiş ve açık olacak.

2. Yeni dönemin açılışında göreceğiniz ve şimdilik kilitli olan tüm eyaletlerin adı “Sahipsiz topraklar” olacak ve böylelikle eyalet çeşidi 3 olacak:
- emniyetli – diğer oyuncular tarafından saldırı alamayacağınız eyaletler (meydan okunmadığınız takdirde)
- tehlikeli – diğer oyuncular tarafından sadece savaş bölgelerinde saldırı alabileceğiniz eyaletler
- sahipsiz topraklar – her yerde(savaş bölgeleri ve şehirler) saldırı alabileceğiniz eyaletler 

3. Sahipsiz topraklarda ilk başta şehirlerin binaları yoktur ve düşman Saray’ına aittir. Bu Saray lonca tarafından ele geçirilip Lonca Sarayı haline getirilebilir. Böylece lonca, eyaletin haklarına sahip olur. Haklar şunlardır: şehirde binalar inşa edilebilir, içinde satılan mallar vergilendirilebilir (vergi lonca hazinesine gider), lonca tarafından kiralanmış olan paralı askerlerin himayesi altında bulunan saldırı kuralları uygulanabilir. (eğer askerleri yenebilirseniz bu kurallara uymayabilirsiniz. ) Başka bir deyişle, Sahipsiz topraklarda kurallar Lonca tarafından tesbit edilip korunmaktadır. 

4. Her Lonca eşyaların ve kaynak işlemenin kalitesini arttıracak  binaları kurabilen Karargaha sahiptir.

5. Her lonca kaynak elde edilmesini, kahramanların savaş becerelerini, tecrübe kazanmayı arttıran binaların kurulabildiği  İleri karakollar; sadece bulunduğunuz eyaletten erişilebilen yerel depo ve karakolun savunmasını sağlayan tesisler tüm eyaletlerde kurabilir.

6. Her lonca başka loncanın sarayını ele geçirmeyi deneyebilir. Bunun için lonca üyelerinin ve onların paralı askerlerinin katılabileceği Şehir kuşatması gerçekleştirilir. Şehir kuşatması ilan edildikten sonra savunmadaki loncanın kendisini savaşa hazırlamak için zamanı olacak.

7. Şehir kuşatmasını başarıyla gerçekleştirdiğinde saldıran lonca sarayın ve onun bulunduğu şehrin haklarına sahip olur. (kuşatmada yenilmiş olan lonca şehri  aynı şekilde geri kazanmayı deneyebilir) Şehrin sahibi değişirken içindeki binaların seviyesi de düşer.
8. Şehir kuşatmasına sadece sarayın bulunduğu eyaletin aşamasında olan oyuncular katılabilir.

9. Tarafsız topraklardaki şehir binalarının yeni imkanları vardır – herkes aynı eşyaları görür; mesela, eğer biri tüm iksirleri satın alırsa yeni iksirler yapılmadan önce kimse satın alamaz. Yine de başka yerde bulamayacağınız eşya ve iksirler de olacak.

10. Lonca sarayları ileri karakolda bulunan tüm binaların ve Karargahın (yeri değiştirildiği takdirde) etkisini artırır.

11. Binaların fiyatları şimdiye kadar kullandığımız formülden farklı bir formüle göre hesaplanacak.

12. Lonca liderleri tüm üyelerin gelirleri üzerine uygulanan ve lonca hazinesine otomatikman yüklenecek olan vergi koyabilirler.

13. Lonca liderleri kendi işini hafifletmek ve eyaletlerdeki inşaatı kontrol edebilmek amacıyla belirli eyalete veya saraya bakan yetkilileri görevlendirebilir.

14. Her loncanın büyük becerilerini (kazanılan kale kuşatmaları, kontrolü ele geçirilen eyaletler v.s.) gösteren profili olacaktır.

.......En güçlü loncaların yıllardır süredurumu meydan okuduğu, dünyayı fethetmek ve İmparatorluğun tarihine iz bırakmak istediği Kaos dönemine hoşgeldiniz!
« Last Edit: February 22, 2010, 10:21:56 AM by blues »