Author Topic: Şehir yöneticisinin kılavuzu  (Read 2611 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline blues

  • Turkish forum admin and
  • Community Manager
  • *
  • Posts: 120
  • Karma: +20/-5
    • View Profile
Şehir yöneticisinin kılavuzu
« on: March 12, 2010, 12:47:06 PM »
1.   Zırh ve silah dükkanları
Zırh ve Silah dükkanları 4 aşamaya ayrılır: 2,3,4 ve 5  ve 3 yönde geliştirilebilir:
-   Yeni eşyaları yenileme sıklığını arttırmak
-   Satılan eşyaların kalitesini yükseltmek
-   Dükkandaki eşyaların sayısını arrtırmak

2.   Şehirdeki Zırh ve silah dükkanlarının gelişmesi
      Zırh ve silah dükkanlarının geliştirilmesi zanaatçılık becerilerinin artmasının mantığına göre olur:
-   Her aşamada dükkanın ilk 5 seviyesi seviye başına 2 eşyanın satılmasına izin verir
-   Bir aşamanın 5. seviyesine ulaştığınızda 10 eşya satabilirsiniz ve sonraki aşamayı geliştirmeye başlayabilirsiniz
-   Bir aşamanın 5. seviyesinden sonraki her seviye eşyaların kalitesini arttırır:
6. seviye olağan eşyalardan 2 tanesini nadir eşyayla değiştirir
7. seviye olağan eşyalardan 2 tanesini daha nadir eşyayla değiştirir
8. seviye olağan eşyalardan 2 tanesini daha nadir eşyayla değiştirir
v.s.
- Tüm olağan eşyalar nadir eşyalarla değiştikten sonra nadir eşyaların efsanevi eşyalarla değiştirilmesine yol açan seviyeleri geliştirmeye başlayabilirsiniz
- Tüm satılan eşyalar efsanevi olduktan sonra küçük sayıda epik eşyalar ve hatta takım eşyalarının satılmasını sağlayan özel seviyeleri geliştirmeye başlayabilirsiniz
- Eşyaları yenileme seviyesi ne kadar yüksekse dükkanın eşyaları o kadar sık yenilenecek. Misal: eğer eşyaları yenileme seviyesi 8 ise, dükkanın eşyaları 24-8=16 saat başına yenilenecek. Seviye 9 ise, eşyalar 24-9= 15 saat başına yenilenecek v.s.

Not: Dükkanlarda yapılan değişiklikler bir sonraki dükkan yenilemede aktif olacak

3.   İksir dükkanları

İksir dükkanlarındaki mana ve sağlık iksirleri satılır ve 5 aşamaya ayrılır: 1, 2, 3, 4 ve 5. Ayrıca 3 yönde geliştirilebilir:
-   Dükkanda satılan iksirlerin aşamasını arttırmak
-   Mevcut iksirleri yenilemek
-   Mevcut malların yenileme sıklığını arttırmak
 
4.   İksir dükkanlarının gelişmesi
-   Her seviye iksirlerin aşamasını arttırır
Seviye 1 – 1. aşama iksirler
Seviye 2 – 2. aşama iksirler
Seviye 3 – 3. aşama iksirler
Seviye 4 – 4. aşama iksirler
Seviye 5 – 5. aşama iksirler
-   Sonraki seviyeler iksirlerin verdiği mana ve sağlığı arttırır
-   Miktarı arttırma seviyesinin gelişmesi seviye başına 10 iksir sağlar
-   Eşyaları yenileme seviyesinin gelişmesi yenileme sıklığını arttırır (zırh ve silah dükkanındaki eşya yenilemenin mantığına göre)

Not: Dükkanlarda yapılan değişiklikler bir sonraki dükkan yenilemede aktif olacak

5.   Özellik iksiri dükkanları
Bu dükkanlarda süreli bonus veren iksirler satılır.4 aşamaya ayrılır: 2, 3, 4 ve 5. Ayrıca 2 yönde geliştirilebilir:
-   Her aşamada iksirlerin sınıfını geliştirmek
-   Eşyaları yenilemenin sıklığını arttırmak

6.   Özellik iksiri dükkanlarının gelişmesi
-   Özellik iksiri dükkanı özellik iksirleri olan tüm aşamalarda (2,3,4 ve 5) gelişebilir
-   Aşama atlandığında her dükkan seviyesi özellik iksirlerinin veridği bonusu +1 arttırır. Yani bu dükkanlarda satılan iksirler olağan dükkanlarda satılan iksirleden daha kalitelidir.
-   Bir sonraki dükkan aşamasını açtırmak için öncekinde 5 seviye geliştirmiş olmalısınız
-   Eşyaları yenileme seviyesinin gelişmesi yenileme sıklığını arttırır (zırh ve silah dükkanındaki eşya yenilemenin mantığına göre)

Not: Dükkanlarda yapılan değişiklikler bir sonraki dükkan yenilemede aktif olacak

7.   Zanaatçılık dükkanları

Zanaatçılık dükkanlarında reçeteler ve zanaatçılık araçları satılır. 4 aşamaya ayrılır: 2, 3, 4 ve 5. Ayrıca 3 yönde geliştirilebilir:
-   Eşyaları yenileme sıklığını arttırmak
-   Satılan reçetelerin ve zanaatçılık araçlarının kalitesini yükseltmek
-   Dükkandaki eşyaların sayısını arttırmak

8.   Zanaatçılık dükkanlarının gelişmesi

- Her aşamada dükkanın ilk 5 seviyesi seviye başına 2 reçetenin ve 1 zanaatçılık aracının satılmasına izin verir
- Bir aşamanın 5. seviyesine ulaştığınızda 10 reçete ve 5 zanaatçılık aracı satabilirsiniz ve sonraki aşamayı geliştirmeye başlayabilirsiniz
- Bir aşamanın 5. seviyeden sonraki seivyelerini geliştirerek eşyaların kalitesini yükseltirsiniz
- Her aşamanın son seviyesi dükkanda satılan zanaatçılık araçlarına +%10 bonus sağlar


Not: Dükkanlarda yapılan değişiklikler bir sonraki dükkan yenilemede aktif olacak

Muhafızlar

Muhafızlar, Tarafsız topraklardaki şehirleri himaye eden muhafız gruplarının sayısını belirtir. Burada komutanlar muhafızların teçhizatını sağlar ve sağlığını iyileştirebilirler. Muhafızlar binası iki aşamaya ayrılır: 4 ve 5.
-   Bir aşamanın her seviyesi şehri himaye eden 1 muhafız grubu daha sağlar
-   Her grubun en çok 6 üyesi olabilir

Taverna

Tavernadan muhafızları ve paralı askerleri kiralayabilirsiniz. 4 aşamaya ayrılır: 2,3,4 ve 5. Ayrıca 3 yönde geliştirilebilir:
-   Tavernadaki paralı askerlerin aşamasını yükseltmek
-   Paralı askerlerin sayısını arttırmak (aşama başına)
-   Paralı askerler listesini yenileme sıklığını arttırmak


Tavernanın gelişmesi

-   Aşamanın gelişmesi tavernada bulunan paralı askerlerin aşamasını yükseltir
-   Paralı askerlerin sayısının artması bir Paralı askerler ekranı daha sağlar
-   Paralı askerleri yenileme seviyesi ne kadar yüksekse paralı askerler listesi o kadar sık yenilenecek.

Şifacı

Şifacı binası paralı askerlerin iyileştirilmesi, adının değiştirilmesi ve geliştirilmesini sağlar.

Mücevherler

Tarafsız topraklardaki şehirlerde karma dükkanlar olmadığı için dükkanlarda satılan eşyaların 2 tanesinin mücevher (yüzük ya da madalyon) olma şansı %20dir


« Last Edit: August 26, 2010, 12:36:27 PM by blues »