Author Topic: Imperial Hero: Doba Kaosa  (Read 2716 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Tiger

  • Community Manager
  • *
  • Posts: 1074
  • Karma: +122/-7
    • View Profile
Imperial Hero: Doba Kaosa
« on: March 01, 2010, 11:07:06 AM »
Promocije
 

1. Tijekom cijelog ožujka, dajemo vam jedinstvenu mogućnost da osvojite 50% više dijamanata, ako kupite dijamante drugi put unutar 2 sata nakon prve kupnje. Ako ne želite zakasniti, preporučamo da koristite sljedeće metode plaćanja: kreditna kartica, PayPal, kuponi, ePay ili druge metode koje daju kredite trenutno.

2. Od 1. ožujka do 14. ožujka cijena 24 akcijska boda će biti prepolovljena, što znači da će koštati samo 10 dijamanata.

 
Uvođenje Ničije zemlje

 
Novi tip provincija, prozvane Ničija zemlja, su uvedene. U tim provincijama junak može napasti i biti napadnut od strane drugih junaka u tamnicama ali i u gadu provincije. Te provincije su označene crveno na globalnoj mapi.

 
Sjedište saveza

 Svaki savez je dobio sjedište saveza u kojima može graditi i unapređivati građevine saveza. Te građevine poboljšavaju izradu predmeta kao i obradu sirovih resursa. Građevine su sljedeće:

 
- Sjedište saveza*

- Ljevaonica**

- Pilana**

- Štavionica**

- Rezačnica dragog kamenja**

- Radionica oružja**

- Radionica oklopa**

- Radionica nakita**

- Radne klupe***

- Spremište saveza****

*Omogućava primanje 5 heroja više u savez.

**Dodaje 2% na osnovne šanse za kritičan uspjeh.

***Određuje koliko članova saveza može raditi predmete istovremeno koristeći bonuse saveza. Da bi izrađivali predmeta koristeći bonuse saveza, morate ući u građevinu sa Radnim klupama.

****Dodaje 4 dodatna retka u Spremište saveza.

Sjedište saveza se može premjestiti u izabranu sigurnu ili opasnu provinciju po cijeni od 5% zlata koje je već uloženo u njega.

Predstraže saveza

Svaki savez može izgraditi Predstraže saveza u sigurnim i opasnim provincijama. Postoje samo 4 mjesta za gradnju Predstraža u Ničijoj zemlji i savezi će se natjecati za pravo da imaju predstražu tamo. Svaki savez može imati 1 Predstražu saveza po Ničijoj zemlji. U njima mogu biti izgrađene građevine koje daju bonuse svim članovima saveza koji e nalaze u toj provinciji. Te građevine su:

 - Sjedište predstraže*

- Rudnici**

- Pilana**

- Rudnici dragog kamenja***

- Područje za treniranje****

- Lokalno spremište saveza

- Obrambeni zid*****

*Dodaje +2 na sve atribute junaka po nivou.

**Dodaje +1 na minimalnu količinu svih resursa kod skupljanja.

***Dodaje +5% na šanse za skupljanje dragog kamenja kao i na šanse za dobivanje krzna i kostiju.

****Dodaje +2% iskustva kod ubijanja protivnika.

*****Dodaje određeni iznos oklopa junacima u provinciji. Može biti izgrađena samo u Ničijoj zemlji.

 Predstraža saveza koja je u istoj provinciji kao i Sjedište saveza ima 50% veći efekt.


Dvorci saveza

U svakoj Ničijoj zemlji postoji Dvorac. Savez koji kontrolira Dvorac, kontrolira i grad u provinciji. Savez odlučuje da li će u gradu biti red i mir unajmljivanjem i opremanjem Straže ili će grad biti u kaosu.

Savez vlasnik Dvorca može graditi i unaprjeđivati građevine u gradu. Ulaganja saveza u građevine grada će određivati kvalitetu prdmetakoji će se prodavati. Svi dućani u Ničijoj zemlji će biti globalni, što znači da generirani predmeti će biti isti za sve junake. Savez će određivati vrijeme u kojem će se dodavati novi predmeti ua prodaju, kao i porez na prodana dobra. Porez će ići direktno u Riznicu saveza.

Vlasnici dvorca mogu graditi sljedeće građevine:

- Prodavaonica oružja

- Prodavaonica oklopa

- Prodavaonica opreme za izradu predmeta

- Prodavaonica napitaka

- Prodavaonica atributnih napitaka

- Krčma

- Gradska straža

- Vidari

Dodatne obrambene građevine u Dvorcu:


- Tornjevi – dodaju određeni iznos oklopa na opremu junaka.

- Zidovi – dodaju +1 na domet oružja junaka.

- Jarak – smanjuje napadačevo zdravlje za 1% po nivou.

 
Mehanika opsade

Vođa saveza objavljuje napad koji je opsada dvorca. Svi članovi oba saveza, napadačkog i obrambenog, primaju poruku o točnom vremenu i mjestu opsade. Savezi imaju točno 12 sati da se pripreme. Svaki član saveza napadača koji se nalazi u odgvarajučoj Predstraži saveza i ima barem 12 akcijskih bodova, sudjeluje u bitci. Tijekom napada, junaci se bore sa slučajno odabranim junakom u 1 protiv 1 bitci, zajedno sa plaćenicima. Savez koji uspije pobijediti sve protivnike, pobjeđuje bitku. Svi članovi dobivaju poruke sa svojim bitkama.

 
Preuzimanje Dvorca

Trenutno sve dvorce u Ničijoj zemlji čuvaju NPC protivnici, koje treba pobijediti da bi Dvorac bio osvojen. Dvorac može opsjedati samo savez koji ima Predstražu saveza u toj provinciji. Kada savez osvoji Dvorac, njegova Predstraža se seli u Dvorac. Da bi osvojili Dvorac, Savez mora pobijediti vlasnike. Kod preuzimanja, postoje 10% šanse da će gradske građevine ostati netaknute i 90% da će pasti za 1 nivo.

Opsada Predstraže saveza

Predstraža saveza može bit napadnuta samo ako se nalazi u Ničijoj zemlji. Predstraže mogu biti napadnute iz:
 

- Dvorca provincije – 12 sati vremenski okvir

- Drugih Predstraža saveza - 12 sati vremenski okvir

-  Predstraže saveza iz druge provincije - 18 sati vremenski okvir

 Kada je Predstraža osvojena, sve građevine(ako postoje) su uništene. Ako savez napadač pobijedi, ali nema dovoljan nivo da izgradi Predstražu,  polje Predstraže ostaje prazno.

 Bonusi i porezi saveza

Vođa saveza odlučuje o porezima saveza, znači može odrediti koliki će postotak zarađenog zlata ići u Riznicu saveza. Stvari koje mogu biti oporezovane su:

- Zlato zarađeno od pobijeđenih protivnika u tamnicama

- Rad u krčmi

- Predmeti prodani u NPC dućanima od strane članova saveza

 Bonusi saveza i članova saveza u dijamantima

Pored imena člana saveza na popisu članova će se pojaviti ikona koja će ga staviti u grupu onih koji su kupili dijamante(za stvarni novac) u zadnjih 45 dana. Svaki savez koji skupi određeni iznos „Dijamantnih“ članova, dobiva 2 bonusa kod kupnje dijamanata za stvarni novac. Prvi bonus dobiva kupac dijamanata, drugi bonus ide savezu.

- 5 „Dijamantnih“ članova – 5% osobni bonus, 5% bonus saveza

- 10 „Dijamantnih“ članova – 10% osobni bonus, 10% bonus saveza

- 15 „Dijamantnih“ članova – 15% osobni bonus, 15% bonus saveza

Upozorenje: Promocije se ne dodaju! Ako je aktivno više promocija u isto vrijeme, uzima se u obzir ona sa najvećim bonusom. Bonus saveza ostaje isti i ne mijenja se.
 

Profili

 
Novi izgled ekrana Profili, na kojem je moguće vidjeti, odabrati i sortirati  5 zadnjih borbi junaka po:

 
- Tamnici

 - Izazovu

 - PvP-u

 - Favoritima

Moguće je vidjeti i zadnjih 5 izrađenih predmeta, kao i 5 predmeta koje igrač ima u Favoritima. Također su dodane nove mogućnosti za profile.


Članstvo saveza

Junaci se mogu pridružiti u koliko god saveza žele.