Author Topic: Popis kompleta i njihovi bonusi  (Read 3680 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Tiger

 • Community Manager
 • *
 • Posts: 1074
 • Karma: +122/-7
  • View Profile
Popis kompleta i njihovi bonusi
« on: July 13, 2010, 03:29:05 PM »
Ovo je popis svih kompleta i bonusa koji daju.
Kompleti su poredani po razinama.


================================================================
Razina 2
================================================================


Oprema istraživača

3 komada, lagani komplet
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +16% dobivanje zlata, +8% dobivanje predmeta
Opremljen cijeli komplet: +32% dobivanje zlata, +16% dobivanje predmeta, +100 oklop

                     
Čuvar Sonorije

3 komada, srednji komplet
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: 100 Oklop, +100 Zdravlje
Opremljen cijeli komplet: +150 Oklop, +200 Zdravlje
                               

Fanatikov plašt

4 komada, Lagani komplet
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +50 Zdravlje, +4 Okretnost
3 komada opremljena: +75 Zdravlje, + 4 Okretnost, +100 Oklop   
Opremljen cijeli komplet: +100 Zdravlje, +16 Okretnost, +100 Oklop, +200 duh                              


Uniforma teškog strijelca

4 komada, Srednji komplet                     
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +4 Okretnost, +100 Oklop               
3 komada opremljena: +4 Okretnost, +4 Spretnost, +100 Oklop
Opremljen cijeli komplet: +16 Okretnost, +16 Spretnost, +100 Zdravlje, +200 Oklop


================================================================
Razina 3
===============================================================
=

Odora nomadskog vojnika

3 komada, Lagani komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena:  +150 Zdravlje, +100 duh
Opremljen cijeli komplet: +300 Zdravlje, +200 duh, +24 OkretnostOdmetnikova furija

3 komada, Srednji komplet
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +4 Okretnost, +6 Spretnost               
Opremljen cijeli komplet: +12 Okretnost, +12 Spretnost, +12 snaga, +200 Zdravlje


Skiperova disciplina

3 komada, Teški komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +250 Oklop, +8 vitalnost
Opremljen cijeli komplet: +16 snaga, +32 vitalnost, +500 Oklop


Borbeni svećenik

4 komada, Lagani komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +100 duh, +8 inteligencija
3 komada opremljena: +200 duh, +12 inteligencija, +6 Okretnost
Opremljen cijeli komplet: +400 duh, +24 inteligencija, +24 Okretnost, +300 Oklop   Pohlepa skupljača trofeja

4 komada, Srednji komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +12% Dobivanje zlata, +6% Dobivanje predmeta
3 komada opremljena: +24% Dobivanje zlata, +12% Dobivanje predmeta
Opremljen cijeli komplet: +60% Dobivanje zlata, +30% Dobivanje predmeta, +12 Okretnost
   

Čovjek rata

4 komada, Teški komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +6 snaga, +200 Zdravlje
3 komada opremljena: +6 snaga,+300 Zdravlje, +6 Spretnost
Opremljen cijeli komplet: +24 snaga, +600 Zdravlje, +12 Spretnost


=============================================================
Razina 4
=============================================================      
                     

Plemićka inicijativa

3 komada, Lagani komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +8 Okretnost, +12 vitalnost
Opremljen cijeli komplet: +24 Okretnost, +24 vitalnost, +16 Spretnost


Čuvar Tamnog kulta

3 komada, Srednji komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +8 Spretnost, +350 Zdravlje
Opremljen cijeli komplet: +24 Spretnost, +350 Zdravlje, +300 duh


Sokolova pohvala

4 komada, Lagani komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +8 Spretnost, +8 Okretnost
3 komada opremljena: +12 Okretnost, +12 Spretnost, +500 Zdravlje
Opremljen cijeli komplet: +24 Okretnost, +24 Spretnost, +500 Zdravlje, +400 Duh


Kod teškog konjanika
3 komada, Teški komplet                 
Bonusi:
2 komada opremljena: +8 Snaga, +8 Spretnost     
Opremljen cijeli komplet: +24 Snaga, +16 Spretnost, +500 Zdravlje


Pomoć carskog čuvara

4 komada, Srednji komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +8 Snaga, +8 Spretnost
3 komada opremljena: +8 Snaga, +8 Spretnost, +250 Oklop
Opremljen cijeli komplet: +24 Snaga, +24 Spretnost, +500 Oklop, +400 Zdravlje


Turnirski oklop

4 komada, Teški komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +500 Zdravlje, +100 Duh
3 komada opremljena: +500 Zdravlje, +200 Duh, +16 snaga
Opremljen cijeli komplet: +800 Zdravlje, +400 Duh, +32 Snaga, +500 Oklop


Sjenoviti oklop

5 komada, Lagani komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +8 Okretnost, +8 Spretnost
3 komada opremljena: +8 Okretnost, +8 Spretnost, +250 Duh
4 opremljena komada: +16 Okretnost, +16 Spretnost, +16 inteligencija, +250 Duh
Opremljen cijeli komplet: +36 Okretnost, +36 Spretnost, +32 inteligencija, +500 Duh, +1000 Oklop


Slava strijelca s dugim lukom

5 komada, Srednji komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +8 Okretnost, +8 Spretnost
3 komada opremljena: +8 Okretnost, +8 Spretnost, +8 Snaga
4 opremljena komada: +8 Okretnost, +16 Spretnost, +8 Snaga
Opremljen cijeli komplet: +24 Okretnost, +36 Spretnost, +20 Snaga, +500 Zdravlje, +1200 Oklop


Odora vojnika falange

5 komada, Teški komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +8 Snaga, +12 Vitalnost
3 komada opremljena: +8 Snaga, +12 Vitalnost, +8 Spretnost
4 opremljena komada: :+16 Snaga, +24 Vitalnost, +8 Spretnost   
Opremljen cijeli komplet: +40 Snaga, +36 Vitalnost, +32 Spretnost, +1600 Zdravlje


============================================================
Razina 5
============================================================Odjeća bogatstva

3 komada, Lagani komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +24% Dobivanje zlata, +12% Dobivanje predmeta
Opremljen cijeli komplet: +100% Dobivanje zlata, +50% Dobivanje predmeta


Kradljivčev san

3 komada, Srednji komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +10 Spretnost, +500 Zdravlje   
Opremljen cijeli komplet: +32 Spretnost, +100% Dobivanje zlata, +500 Zdravlje,


Mačevaočev režim

3 komada, Teški komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +10 Snaga, +10 Spretnost   
Opremljen cijeli komplet: +36 Snaga, +20 Spretnost, +750 Zdravlje


Osveta Tamnog biskupa

4 komada, Lagani komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena:+10 Okretnost, +10 Spretnost
3 komada opremljena: +10 Okretnost, +10 Spretnost, +200 Zdravlje
Opremljen cijeli komplet: +32 Okretnost, +32 Spretnost, +500 Zdravlje, +600 Duh


Najbolje od garizona

4 komada, Srednji komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena:+10 Snaga, +10 Spretnost
3 komada opremljena:+10 Snaga, +10 Spretnost, +400 Oklop
Opremljen cijeli komplet: +24 Snaga, +36 Spretnost, +800 Zdravlje, +800 Oklop


Oklop carskog zaštitnika

4 komada, Teški komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena:+750 Zdravlje, +200 Duh
3 komada opremljena: :+750 Zdravlje, +300 Duh, +20 Snaga
Opremljen cijeli komplet: +1200 Zdravlje, +400 Duh, +800 Oklop, +36 Snaga


Mjesečeva zraka

5 komada, Lagani komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +10 Okretnost,+10 Spretnost
3 komada opremljena: +10 Okretnost,+10 Spretnost, +400 Duh
4 opremljena komada: :+16 Okretnost, +16 Spretnost, +400 Duh, +400 Zdravlje   
Opremljen cijeli komplet: +32 Okretnost, +36 Spretnost, +1200 Duh, +800 Zdravlje, +1500 Oklop   

Baziliskovo lice

5 komada, Srednji komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +10 Okretnost,+10 Spretnost
3 komada opremljena: +10 Okretnost,+10 Spretnost, +10 Snaga
4 opremljena komada: :+16 Okretnost, +16 Spretnost, +16 Snaga   
Opremljen cijeli komplet: +32 Okretnost, +36 Spretnost, 32 Snaga, +1200 Zdravlje, +2000 Oklop

Carski ponos

5 komada, Teški komplet                                    
Bonusi kompleta:
2 komada opremljena: +10 Snaga,+18 Vitalnost
3 komada opremljena: +10 Snaga,+18 Vitalnost,+10 Spretnost
4 opremljena komada: :+20 Snaga, +36 Vitalnost, +10 Spretnost
Opremljen cijeli komplet: +32 Snaga, +48 Vitalnost, +24 Spretnost, +1600 Zdravlje, +3000 OklopKompleti nakita ( 2 prstena i 1 amajlija)

==============================================================   
Razina 2   
==============================================================   


Blago Sonorije

Bonusi:
2 opremljena komada: +4 Snaga, +4 Vitalnost
Opremljen cijeli komplet: +24 Snaga, +36 Vitalnost


Dragulji Harode                                 

Bonusi:
2 opremljena komada: + 4 Spretnost , +4 Okretnost
Opremljen cijeli komplet: + 30 Spretnost, +20 Okretnost


==============================================================   
Razina 3   
==============================================================   


Farolinška aristokracija

Bonusi:
2 opremljena komada: +12 Intelligence, +6 Okretnost
Opremljen cijeli komplet: +48 Intelligence, +36 Okretnost

Razbojnikov znak

Bonusi:
2 opremljena komada: +100 Zdravlje,8 Snaga
Opremljen cijeli komplet: + 300 Zdravlje, +36 Snaga

Razbojnikov arsenal

Bonusi:         
2 opremljena komada: +12 Okretnost, +12 Spretnost
Opremljen cijeli komplet: +24 Okretnost, +32 Spretnost, +24 Snaga


==============================================================      
Razina 4
==============================================================


Anakondin pogled

Bonusi:
2 opremljena komada: + 8 Okretnost, +8 Spretnost, +100 Duh
Opremljen cijeli komplet: +36 Okretnost, +36 Spretnost, +300 Duh   


Lovac na blago

Bonusi:
2 opremljena komada: +50% Dobivanje zlata, +20% Dobivanje predmeta
Opremljen cijeli komplet: +100% Dobivanje zlata, +50% Dobivanje predmeta

Duša Tamnog sljedbenika

Bonusi:
2 opremljena komada: +8 Snaga, +8 Spretnost, +200 Zdravlje
Opremljen cijeli komplet: +36 Snaga, +36 Spretnost, +500 Zdravlje


==============================================================   
Razina 5   
==============================================================

Znakovlje stepskog generala

Bonusi:
2 opremljena komada: +10 Okretnost, +10 Spretnost, +200 Duh   
Opremljen cijeli komplet: +45 Okretnost, +45 Spretnost, +500 Duh

Žderavčeva moć   

Bonusi:
2 opremljena komada: +75% Dobivanje zlata, +30% Dobivanje predmeta
Opremljen cijeli komplet: +150% Dobivanje zlata, +75% Dobivanje predmeta


Monstrumova vlast

Bonusi:
2 opremljena komada: +10 Snaga, +10 Spretnost, +300 Zdravlje
Opremljen cijeli komplet: +45 Snaga, +45 Spretnost, +700 Zdravlje


==============================================================
 Zanatski kompleti
 !!!  Aktivni samo sa opremljenim legendarnim zanatskim alatima !!!

================================================================ 
Razina 3
================================================================


Odjeća škole zanatskih umjetnosti

Bonusi:
2 opremljena komada: +2% bonus na izradu predmeta
3 opremljena komada: +5% bonus na izradu predmeta
4 opremljena komada: +10% bonus na izradu predmeta
Opremljen cijeli komplet: +15% bonus na izradu predmeta


================================================================   
Razina 4
================================================================


Odora majstora zanatlije

Bonusi:
2 opremljena komada: +2% bonus na izradu predmeta
3 opremljena komada: +5% bonus na izradu predmeta
4 opremljena komada: +10% bonus na izradu predmeta
Opremljen cijeli komplet: +20% bonus na izradu predmeta


================================================================   
Razina 5
================================================================


Vrhunsko zanatsko odijelo


Bonusi:
2 opremljena komada: +2% bonus na izradu predmeta
3 opremljena komada: +5% bonus na izradu predmeta
4 opremljena komada: +10% bonus na izradu predmeta
Opremljen cijeli komplet: +25% bonus na izradu predmeta
« Last Edit: July 30, 2010, 08:11:39 AM by mix2mix »

Offline Tiger

 • Community Manager
 • *
 • Posts: 1074
 • Karma: +122/-7
  • View Profile
Re: Popis komplet i njihovi bonusi
« Reply #1 on: July 13, 2010, 03:51:47 PM »
========================================================
Razina6
========================================================

Uniforma ceha mistika

4 komada, Laki komplet                                   
Bonusi:
2 opremljena komada: +20 Okretnost, +16 Spretnost
3 opremljena komada: +30 Okretnost, +20 Spretnost,+20 Intelligence +500 Zdravlje
Cijeli komplet: +40 Okretnost, +40 Spretnost, +32 Intelligence, +1200 Zdravlje, +800 Duh

Uniforma ceha rendžera

4 komada, Srednji komplet                           
Bonusi:
2 opremljena komada: +14 Snaga, +20 Spretnost
3 opremljena komada: +18 Snaga, +32 Spretnost, +800 Oklop
Cijeli komplet: +32 Snaga, +48 Spretnost, +1200 Oklop, +1200 Zdravlje

Uniforma ceha ratnika

4 komada, Teški komplet                           
Bonusi:
2 opremljena komada: +800 Zdravlje, +400 Duh
3 opremljena komada: +1000 Zdravlje, +600 Duh, +32 Snaga
Cijeli komplet: +1800 Zdravlje, +800 Duh, +1200 Oklop, +40 Snaga

Zmijski šarm

5 komada, Laki komplet                                   
Bonusi:
2 opremljena komada: +10 Okretnost, +10 Spretnost
3 opremljena komada: +20 Okretnost, +20 Spretnost, +800 Duh
4 opremljena komada: +30 Okretnost, +30 Spretnost,+30 Intelligence +1000 Duh, +1000 Zdravlje
Cijeli komplet: +40 Okretnost, +40 Spretnost,+40 Intelligence +1600 Duh, +1600 Zdravlje, +2000 Oklop

Krila Drevnog

5 komada, Srednji komplet                           
Bonusi:
2 opremljena komada: +10 Okretnost, +10 Spretnost                 
3 opremljena komada: +20 Okretnost, +20 Spretnost, +10 Snaga           
4 opremljena komada: +32 Okretnost, +30 Spretnost, +24 Snaga           
Cijeli komplet: +40 Okretnost, +40 Spretnost, +40 Snaga, +2000 Zdravlje, +2600 Oklop

Besmrtnost lučkog demona

5 komada, Teški komplet                           
Bonusi:
2 opremljena komada: +16 Snaga, +24 Vitalnost
3 opremljena komada: +24 Snaga, +32 Vitalnost, +10 Spretnost           
4 opremljena komada: +36 Snaga, +48 Vitalnost, +20 Spretnost,+1200 Zdravlje
Cijeli komplet: +48 Snaga, +60 Vitalnost, +40 Spretnost, +2400 Zdravlje, +3600 Oklop

Offline Tiger

 • Community Manager
 • *
 • Posts: 1074
 • Karma: +122/-7
  • View Profile
Re: Popis komplet i njihovi bonusi
« Reply #2 on: July 13, 2010, 04:19:35 PM »
Kompleti koji sadrže oružja, štitove i nakit

============================================================
Razina 4
============================================================

============================================================
3 komada
============================================================   

2 Jedno-ručni mačevi + amajlija
   
Šišmišev napad
Bonusi:
2 opremljena predmeta: +8 Blok, +8 Spretnost
Cijeli komplet: +16 Blok, +8 Spretnost, +16 Okretnost   

2 bodeža + amajlija
Kandže terora
Bonusi: 
2 opremljena predmeta: +8 Blok, +8 Snaga
Cijeli komplet: + 16 Blok, +10 Kritičan udarac, +16 Snaga
   
2 noževi za bacanje + amajlija
   
Pravda vođe gusara
Bonusi:
2 opremljena predmeta: +8 Spretnost, +8 Snaga
Cijeli komplet: +16 Spretnost, +10 Kritičan udarac, +16 Snaga   
   
2 topuza + amajlija
   
Pečat zmije
Bonusi:   
2 opremljena predmeta: +16 Okretnost, +16 Snaga
Cijeli komplet: +24 Okretnost, +24 Snaga, +16 Spretnost
   
Topuz + štit + amajlija

Škorpijonov udar
Bonusi:
2 opremljena predmeta: +16 Okretnost, +16 Snaga
Cijeli komplet: +24 Okretnost, +24 Snaga, +16 Spretnost

============================================================   
Razina 4
============================================================

============================================================
4 komada
============================================================

Palica + 2 prstena + amajlija
   
Korupcija Istočnog Tamnog kulta
Bonusi:
2 opremljena predmeta: +8 inteligencija
3 opremljena predmeta: +8 Blok, +12 inteligencija
Cijeli komplet: +12 Blok, +16 inteligencija, +16 Okretnost

Koplje - 2 prstena + amajlija

Čuvar Derulona
Bonusi:
2 opremljena predmeta: +8 Okretnost
3 opremljena predmeta: +12 Okretnost, +12 Snaga
Cijeli komplet: +16 Okretnost, +18 Snaga, +16 Vitalnost

Samostrel + 2 prstenp+ pmajlija

Oko Ukletog
Bonusi:
2 opremljena predmeta: +8 Okretnost
2 opremljena predmeta: +12 Okretnost, +12 Spretnost
Cijeli komplet: +16 Okretnost, +16 Spretnost, +10 Kritičan udarac

Luk + 2 prstena + amajlija

Borbeni komplet Falariana
Bonusi:   
2 opremljena predmeta: +8 Spretnost
3 opremljena predmeta: +12 Spretnost, +6 Kritičan udarac
Cijeli komplet: +40 minimalna šteta, +16 Spretnost, +10 Kritičan udarac

Dvo-ručni mač + 2 prstenp + amajlija
   
Victor's Pledge
Bonusi:
2 opremljena predmeta: +12 Vitalnost
3 opremljena predmeta: +16 Vitalnost, +12 Spretnost
Cijeli komplet: +12 Blok, +16 Spretnost, +24 Vitalnost
               
============================================================
Razina 5
============================================================

============================================================
3 komada
============================================================

2 jedno-ručna mača + amajlija

Sjeverni vjetar

Bonusi:
2 opremljena predmeta: +16 Blok, +8 Spretnost
Cijeli komplet: +32 Blok, +16 Spretnost, +32 Okretnost   

2 Bodeži + Amajlija
   
Pustinjski plamen
Bonusi:   
2 opremljena predmeta: +16 Blok, +8 Snaga
Cijeli komplet: +32 Blok, +12 Kritičan udarac, +32 Snaga
   
2 noža za bacanje + amajlija
   
Pjesma zmije
Bonusi:   
2 opremljena predmeta: +16 Spretnost, +8 Snaga   
Cijeli komplet: +32 Spretnost, +12 Kritičan udarac, +32 Snaga
   
2 topuza + amajlija
   
Nemilosrdni agresor
Bonusi:   
2 opremljena predmeta: +24 Okretnost, +24 Snaga
Cijeli komplet: +32 Okretnost, +32 Snaga, +24 Spretnost
   
Topuz + štit + amajlija
   
Braniteljeva milost
Bonusi:   
2 opremljena predmeta: +24 Okretnost, +24 Snaga
Cijeli komplet: +32 Okretnost, +32 Snaga, +24 Spretnost
   
============================================================
Razina 5
============================================================

============================================================
4 komada
============================================================
   
Palica + 2 prstena + amajlija
   
Shagrilaovo učenje
Bonusi:
2 opremljena predmeta: +12 inteligencija
3 opremljena predmeta: +12 Blok, +16 inteligencija
Cijeli komplet: +16 Blok, +24 inteligencija, +24 Okretnost

Koplje + 2 prstena + amajlija
   
Čuvar Zida
Bonusi:   
2 opremljena predmeta: +12 Okretnost
3 opremljena predmeta: +16 Okretnost, +16 Snaga
Cijeli komplet: +24 Okretnost, +26 Snaga, +24 Vitalnost

Samostrel + 2 prstena + amajlija

Relikvije Ledenog tornja
Bonusi:   
2 opremljena predmeta: +12 Okretnost
3 opremljena predmeta: +16 Okretnost, +16 Spretnost
Cijeli komplet: +24 Okretnost, +24 Spretnost, +12 Kritičan udarac

Luk + 2 Prstena + amajlija
   
Borbeni komplet Eternije
Bonusi:           
2 opremljena predmeta: +12 Spretnost
3 opremljena predmeta: +16 Spretnost, +8 Kritičan udarac
Cijeli komplet: +55 minimalna šteta, +24 Spretnost, +12 Kritičan udarac

Dvo-ručni mač + 2 prstena + amajlija
   
Kraljeva ponuda
Bonusi:   
2 opremljena predmeta: +16 Vitalnost
3 opremljena predmeta: +24 Vitalnost, +16 Spretnost
Cijeli komplet: +16 Blok, +24 Spretnost, +36 Vitalnost

===========================================================               
Razina 6
===========================================================

===========================================================
3 komada
===========================================================

2 jedno-ručna mača + amajlija
   
Piratska invazija
Bonusi:
2 opremljena predmeta: +32 Blok, +16 Spretnost
Cijeli komplet: +42 Blok, +32 Spretnost, +32 Okretnost
   
2 Bodeži + Amajlija
   
Oštrice drevnog šišmiša
Bonusi:
2 opremljena predmeta: +32 Blok, +16 Snaga
Cijeli komplet: +42 Blok, +15 Kritičan udarac, +42 Snaga
   
2 noža za bacanje + amajlija
   
Pjesma sunca
Bonusi:
2 opremljena predmeta: +32 Spretnost, +16 Snaga
Cijeli komplet: +42 Spretnost, +15 Kritičan udarac, +42 Snaga
   
2 topuza + amajlija

Slava gusara
Bonusi:
2 opremljena predmeta: +32 Okretnost, +32 Snaga
Cijeli komplet: +42 Okretnost, +32 Snaga, +32 Spretnost
   
Topuz + štit + amajlija

Šaka moći
Bonusi:
2 opremljena predmeta: +32 Okretnost, +32 Snaga
Cijeli komplet: +42 Okretnost, +32 Snaga, +32 Spretnost

============================================================
Razina 6
============================================================

============================================================
4 komada
============================================================

Palica + 2 prstena + amajlija

Šamanova odora
Bonusi:
2 opremljena predmeta: +16 inteligencija
3 opremljena predmeta: +16 Blok, +20 inteligencija
Cijeli komplet: +20 Blok, +28 inteligencija, +28 Okretnost

Koplje + 2 prstena + amajlija
   
Čuvar Gusarskog ceha
Bonusi:
2 opremljena predmeta: +16 Okretnost
3 opremljena predmeta: +20 Okretnost, +20 Snaga
Cijeli komplet: +32 Okretnost, +32 Snaga, +32 Vitalnost

Samostrel + 2 prstena + amajlija

Borbeni komplet carske Karagande
Bonusi:
2 opremljena predmeta: +16 Okretnost
3 opremljena predmeta: +20 Okretnost, +20 Spretnost
Cijeli komplet: +32 Okretnost, +32 Spretnost, +15 Kritičan udarac

Luk + 2 prstena + amajlija

Lovac na izopćenike
Bonusi:
2 opremljena predmeta: +16 Spretnost
3 opremljena predmeta: +20 Spretnost, +10 Kritičan udarac
Cijeli komplet: +70 minimalna šteta, +32 Spretnost, +15 Kritičan udarac

Dvo-ručni mač + 2 prstena + amajlija

Divljak Zapadnog kraja
Bonusi:
2 opremljena predmeta: +24 Vitalnost
3 opremljena predmeta: +36 Vitalnost, +20 Spretnost
Cijeli komplet: +20 Blok, +32 Spretnost, +48 Vitalnost